Asiantuntijablogi

Rekrytoijan näkökulma raideliikennehankkeisiin 

Suomessa on viime vuosina ollut ennätyksellisen paljon avoimia työpaikkoja, ja monien muiden alojen tavoin myös infran ja rakentamisen osaajista on ollut pulaa. Vaikka rekrytoijan näkökulmasta tilanne on ollut haastava, on Kaupunkiliikenne Oy:lle mukava rekrytoida porukkaa.

Hankepäällikkö Anni Suomalainen seisoo huomiotakki päällä raitiovaunun edessä.

Työ etsii tekijäänsä 

Työmarkkinatilanne on viime vuosina ollut Suomessa työntekijän kannalta varsin hyvä: maassa on paljon työtä etsimässä tekijäänsä. Työntekijällä onkin usein mahdollisuus valita, millaisten asioiden parissa ja missä porukassa töitään haluaa tehdä. 

Rekrytoijalle tilanne on hankalampi: enimmäkseen porukka kokee olevansa jo itseään kiinnostavissa työtehtävissä. Oman työpaikkailmoituksen näkyvyyden eteen on tehtävä paljon töitä, eikä silloinkaan tavoita kaikkia potentiaalisia hakijoita. Kaupunkiliikenne Oy:llä lisähaastetta tuo, ettei suuri yleisö ole vielä huomannut, että kaikkien tuntema HKL on vaihtanut nimeä. 

Rekrytoiminen Kaupunkiliikenne Oy:lle 

Vaikka viime vuodet ovat olleet infran ja rakentamisen parissa rekrytoijalle haasteelliset, Kaupunkiliikenteelle on mukava rekrytoida porukkaa: meillä työtehtävät ovat merkityksellisiä, ja meillä pääsee mukaan hankkeisiin, jotka ovat sekä ainutlaatuisia että tekevät hyvää.  

Kaupunkiliikenteelle rekrytoidessa täytyykin ihan tosissaan vältellä omien hankkeiden erityisyyteen turtumista: kun päivästä toiseen pyörittelee Suomen merkittävimpien rakennushankkeiden asioita työpöydällään, voi pahimmillaan unohtua kertoa niistä työnhakijalle. Metroasemahankkeita ei pääse vetämään missään muualla Suomessa, eikä raitiotieprojektejakaan ole tarjolla monessa paikassa. Kantakaupungin raitiotien hienous ja historian havina unohtuvat usein johtosiirtoja ja työnaikaisia liikennejärjestelyitä pohtiessa. Kaupunkiliikenne Oy:ssä on parhaillaan käynnissä noin 400 investointiprojektia, joista eniten julkisuudessa näkyvät luonnollisesti ne kaikkein suurimmat. Mutta ”pienemmätkin” hankkeet meillä voivat olla valtavia. 

Kaupunkiliikenne Oy:lle rekrytoidessa saa hyvällä omallatunnolla kehua sitä, kuinka paljon meillä panostetaan työntekijöiden omaan kehittymiseen ja koulutukseen.

Kaupunkiliikenne Oy:lle rekrytoidessa saa hyvällä omallatunnolla kehua sitä, kuinka paljon meillä panostetaan työntekijöiden omaan kehittymiseen ja koulutukseen. Raideliikenteeseen liittyviä valmiita tutkintoja ei juurikaan ole, joten täydennyskoulutus on tarpeen, ja hiljaisen tiedon siirtäminen organisaation sisällä on välttämätöntä.  

Kaupunkiliikenne Oy:llä työskennellään noin 130 eri ammatissa, joten urakehitysmahdollisuuksia löytyy laidasta laitaan. Olen itse saanut nähdä siirtymisiä talon sisällä niin omaan palveluuni kuin meiltä muualle, ja vaikka lyhyellä aikavälillä siirtymiset usein tuottavat haasteita lähtötiimiin, on yksittäisen henkilön ja pitkällä aikavälillä koko organisaation kannalta ehdottomasti hyvä juttu, että ihmiset näkevät erilaisia tehtäviä, erilaisia tiimejä ja erilaisia näkökulmia samaan alaan. 

Mikä rekrytoijaa kiinnostaa? 

Koska raideliikenne kehittyy ja infraomaisuuden pariin on syntynyt korjausvelkaa, on alalle pakko löytää uusia tekijöitä. Se tarkoittaa, ettei rekrytoija voi aina edellyttää kattavaa kokemusta aihepiiristä. Sen sijaan olennaista hakijoissa on kyky johtaa omaa työtä ja taito työskennellä ihmisten kanssa. Työnantajan tehtäväksi jää organisoida toiminta niin, että osaamista tulee jaettua. 

Työhaastatteluissa hakija mielellään antaa itsestään mahdollisimman hyvän kuvan ja jättää mielellään omat heikkoudet kertomatta. Kaikkia luurankoja ei tietenkään tarvitse kaivaa kaapista esille, mutta rehellinen kannattaa olla, sillä tiedon piilottelusta jää rekrytoijalle usein huonompi fiilis kuin siitä, jos henkilö kertoo joskus epäonnistuneensa tai tehneensä virheitä. Vielä parempaa on, jos hakija vaikuttaa aidosti oppineensa virheistään. 

Miten löytää itselle oma urapolku Kaupunkiliikenteellä? 

Vaikka Kaupunkiliikenne Oy:llä on liuta valmiita tehtävänimikkeitä, ei organisaatio välttämättä ole tällaisenaan lopullinen, vaan muovautuu sen mukaan, millaisia henkilöitä talossa on. Siksi rohkaisen jokaista niin Kaupunkiliikenteellä kuin muuallakin pohtimaan, millaisia työtehtäviä haluaisi tehdä. Kun itselle on muodostunut kuva omasta unelmatyöstä, kannattaa se kertoa ääneen. Unelman ei tarvitse olla lopullinen, ainoa, eikä välttämättä heti saavutettavissa, mutta sen kuuleminen auttaa esihenkilöä tai rekrytoijaa tukemaan urapolulla toivottuun suuntaan. Uudenlaiset työtehtävät ja uusi into työskentelyyn voivat löytyä sillä, kun uskaltaa avata suunsa ja kertoa, mistä haaveilee. 

Anni Suomalainen

Kirjoittaja on Kaupunkiliikenne Oy:n hankepalveluiden päällikkö, joka on viime aikoina rekrytoinut mm. projektipäälliköitä, tiimipäälliköitä ja harjoittelijoita raitiotie-, metro- ja kiinteistöprojektien pariin.