Asiantuntijablogi

Mikä siellä viestinnässä taas mättää?

Mikä meidän on viestiä toiminnastamme, kun tuotamme päästöttömällä sähköllä toimivaa joukkoliikennettä. Se on jokaisen kaupunkilaisen saatavilla, eikä matkustajia tarvitse juuri houkutella kyytiin. Metrojunamme ja raitiovaunumme ovat itsessään suuria oransseja ja vihreitä huutomerkkejä! Missä siis mättää?

Piirretty kuvituskuva, jossa ihmisiä yhdistää viivat.

Oikeasti ratikka- ja metroliikenne sekä uuden raideverkoston rakentaminen niin olennaisena osana kaupunkikuvaa herättävät paljon tunteita, joihin pitäisi pystyä vastaamaan pikaisella aikataululla. Eikä viestintä siksi ole aina helppoa.

Työmaakuopasta facebookin kaupunginosaryhmään

Usein, kun emme ole asioista tarpeeksi perillä, mutta koemme, että ne koskevat meitä, kallistumme kritisoimaan. Esimerkiksi Kipparlahden metrosillan uudistaminen: ”Miksi ei alun perin voitu rakentaa kestävää siltaa?” Siksi että 50 vuotta vanhan sillan rakenteet eivät enää täyttäneet rakenteille asetettuja vaatimuksia eivätkä siten mahdollistaneet metrokaluston kehittämistä.

Sehän oli selvää Kaupunkiliikenteen hankepalveluissa, mutta miten se olisi voinut olla selvää ihmisille, jotka joutuivat työmaan ajan suunnittelemaan joukkoliikennematkansa ja siten koko arkensa viikon ajan pidemmän mutkan kautta.

Hankkeen projektipäällikön ja itäisen Helsingin asukkaiden välillä oli pitkä matka, ennen kuin viestit saatiin eteenpäin esimerkiksi Facebookin kaupunginosasivuille ymmärrettävässä muodossa. Ja yksi viesti ei tietenkään riittänyt. Jotta kaupunkilaiset pysyivät ajan tasalla siltatyömaan etenemisestä, piti siitä viestiä koko hankkeen olemassaolon ajan.  

Hankkeen projektipäällikön ja itäisen Helsingin asukkaiden välillä oli pitkä matka, ennen kuin viestit saatiin eteenpäin

Ensiarvoisen tärkeässä roolissa hankeviestinnän sujuvuuden varmistamisessa on aina – yllätys yllätys – projektipäällikkö. Ensin projektipäällikön ja urakoitsijan/urakoitsijoiden välillä tulee olla viestintäväylä auki, ja projektipäällikön pitää saada aina työmaalta täsmällinen ja ajantasainen tieto. Jos tämä epäonnistuu, ollaan jo pulassa.

Saatuaan tiedon työmaalta projektipäällikkö ottaa yhtyettä viestintäpalveluihin, jossa pyritään ”suomentamaan” insinöörikieli ymmärrettävään, ja toivon mukaan edes hieman kiinnostavaan, muotoon projektipäällikön suotuisalla avustuksella. Pienenkin viestin perillemeno saattaa siten viedä aikaa.

Pitää siis tuottaa pettymys sinulle, joka nopeiden viestien someaikakaudella haluat vastauksen heti, että et sitä välttämättä tule kovin pikaisesti saamaan. 

Kipparlahden siltahanke oli melko pieni hanke verrattuna esimerkiksi jättihanke Raide-Jokeriin, jossa on jatkuvasti meneillään paljon erilaisia asioita. Periaate on kuitenkin sama: onnistuakseen viestintä tarvitsee katkeamattoman ketjun työmaakuopasta aina lopulliselle vastaanottajalle asti.   

Viesintäasiantuntija
Ulla Paukku