Nurmikkoa raitiotieradan välissä.

Ympäristöystävällisesti

Tuotamme kestävän liikkumisen palveluja, joiden avulla tuetaan Helsingin seudun kaupunkirakenteen tiivistämiseen liittyvien ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Kestävän liikkumisen palveluja

Tuottamalla toimivia ja houkuttelevia kestävän liikkumisen palveluja mahdollistamme Helsingin seudun kestävän, raideliikenteeseen perustuvan kasvun, tiiviin kaupunkirakenteen ja liikenteen päästöjen vähenemisen. Olemme sitoutuneet vähentämään palvelujemme koko elinkaaren ympäristövaikutuksia ja huomioimaan ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme.

Tavoitteena hiilineutraalius

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Osallistumme talkoisiin vähentämällä oman toimintamme, kuten liikennöinnin, kaluston ja kiinteistöjen energian- ja materiaalien kulutusta koko niiden elinkaaren aikana. Edistämme paikallisten, puhtaiden energiamuotojen käyttöä ja vähennämme kasvihuonekaasupäästöjämme käyttämällä ainoastaan hiilipäästötöntä ympäristösertifioitua energiaa.

Joukkoliikenneinfran omistajana teemme merkittäviä hankintoja, joiden vastuullisuutta kehitämme jatkuvasti. Esimerkiksi kalustohankinnoilla on kauaskantoiset vaikutukset, sillä kaluston käyttöikä on vuosikymmeniä. Esimerkiksi Artic-raitiovaunujen ja M300-metrojunien teknisen suunnittelun lähtökohtana on ollut elinkaaren kestävä energiankulutus, materiaalivalinnat, kierrätettävyys ja esteettömyys.

Olemme vastuullinen toimija

Rataa ja varikoita rakentaessamme haluamme kuulua alan vastuullisimpien toimijoiden joukkoon ja kehittää rakentamisen vastuullisuutta. Asetamme jokaiselle rakennushankkeelle koko niiden elinkaaren kattavat ympäristötavoitteet liittyen ainakin hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen, paikallispäästöjen vähentämiseen, meluntorjuntaan sekä kaupunkiympäristön biodiversiteetin säilyttämiseen. Sertifioimme lähtökohtaisesti kaikki uudisrakennushankkeemme, ja pyrimme sertifioinneissa alan parhaalle tasolle.

Tiesitkö?

Roihupellon metrovarikon katolle on rakennettu aurinkovoimala, joka tuottaa sähköä metrovarikolle. Vuonna 2020 voimala tuotti sähköä 425 110 kWh, joka vastasi noin kymmentä prosenttia metrovarikon vuoden kulutuksesta.