Havainnekuva Ruskeasuon varikosta.

Varikkohankkeet

Varikkohankkeet ovat osa raitiovaunujen kehittämissuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on varautua kantakaupungin raitioliikenteen ja kaluston määrän kasvuun sekä uusien pikaraitiovaunujen tarpeisiin.

Ilmakuva Koskelan varikosta.

Tällä hetkellä raitiovaunujen säilytys- ja huoltotarpeita varten on käytössä kolme varikkoa: Koskelassa, Vallilassa ja Töölössä. Lisäksi Roihupellon varikko valmistui kesällä 2022 pikaraitiolinjalla 15 liikennöivien Artic X54-pikaraitiovaunujen säilytystä ja korjaustöitä varten. 

Raideliikenteen laajentumisen myötä meneillään on historiallisen suuri raitiovaunuvarikkojen kehittämissuunnitelma. 

Nykyiset raitiovaunuvarikot

Helsingin raitioliikenne hoidetaan nykyisin Koskelasta, Vallilasta ja Töölöstä. Töölön ja Vallilan varikot ovat noin 100 vuotta ja Koskelan varikko pääosin yli 50 vuotta vanha. Raitioliikenne ja kaluston päivittäishuolto hoidetaan Töölössä ja Koskelassa, ja Vallilan varikko toimii raitiovaunujen korjaamona. Roihupellon varikko palvelee pikaraitiolinjalla 15 liikennöivien vaunujen tarpeita. 

Linjastosuunnitelman mukaisesti kantakaupungin raitioliikenteen kalustotarve kasvaa. Lisäksi suunnitelluille uusille pikaraitioteille tullaan hankkimaan uutta kalustoa, joita uudet varikot myös palvelevat.

Varikkojen kehittämissuunnitelmassa varaudutaan raitioliikenteen laajentumiseen

Varikoiden suurimmat puutteet ovat linjastolaajennuksiin ja kaluston koon kasvamiseen liittyvät säilytystilan puute, vanhanaikaiset ja epätarkoituksenmukaiset huolto- ja korjaustilat sekä kiinteistöjen huono kunto.


Vuonna 2018 valmistuneessa ja vuonna 2021 päivitetyssä varikkojen kehittämissuunnitelmassa on tarkoituksena korjata nämä puutteet ja vastata raitioliikenteen laajentumiseen.

Ruskeasuon varikon rakentaminen alkoi syyskuussa 2021 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Varikko valmistuu suunnitellussa noin sadan raitiovaunun säilytyskapasiteetin laajuudessaan keväällä 2024. Koskelan uuden varikon rakentaminen alkaa heti Ruskeasuon varikon valmistuttua, ja se otetaan käyttöön vuoden 2028 aikana.

Töölön varikon käyttöä jatketaan 2030-luvun loppuun saakka. Siten varikkotilaa on riittävästi 2020-luvun lopulla niin Kruunusiltojen kuin Länsi-Helsingin raitioteiden käyttöön.

Pikaraitiolinjan 15 kalustoa palveleva varikko Roihupellossa valmistui osana Raide-Jokeri-hanketta kesällä 2022.

Lisäksi nämä muutokset mahdollistavat varautumisen esimerkiksi vaunuhankintojen tai raitiotiehankkeiden aikataulujen muutoksiin.

Meneillään olevat varikkohankkeet

Havainnekuva Ruskeasuon varikosta ylhäältä päin päivällä.

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikko

Varikko tulee olemaan Koskelan varikon ohella toinen Helsingin raitioliikenteen päävarikoista.

Lisätietoa Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikosta.Lue lisää
3.5.2024 valmistunut havainnekuva Koskelan uudelta varikolta.

Koskelan varikko

Nykyiset, jopa 80 vuotta vanhat ja osittain epätarkoituksenmukaiset tilat korvataan uudella vaunuvarikolla. Toteutus aloitetaan vuonna 2024.

Lisätietoa Koskelan varikon uudistamishankkeesta.Lue lisää