Havainnekuva Ruskeasuon varikosta.

Varikkohankkeet

Varikkohankkeet ovat osa kehittämissuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on varautua kantakaupungin raitioliikenteen kaluston kasvuun sekä uusien pikaraitovaunujen tarpeisiin.

Ilmakuva Koskelan varikosta.

Raitiovaunuille on käytössä tällä hetkellä kolme varikkoa ja metrojunille kaksi. Roihupellon varikko valmistui kesällä 2022 pikaraitiotietä 550 liikennöiville Artic X54-vaunuille sekä niiden kevyisiin korjaustöihin.

Raideliikenteen laajentumisen myötä meneillään on historiallisen suuri varikkojen kehittämishanke.

Raitiovaunuvarikot

Helsingin raitioliikenne hoidetaan nykyisin Koskelasta, Vallilasta ja Töölöstä. Töölön ja Vallilan varikot ovat noin 100 vuotta ja Koskelan varikko pääosin yli 50 vuotta vanha. Raitioliikenne ja kaluston päivittäishuolto hoidetaan Töölössä ja Koskelassa, ja Vallilan varikko toimii raitiovaunujen korjaamona.

Roihupellon varikko palvelee pikaraitiotien 550 liikennöintiä.

Linjastosuunnitelman mukaisesti kantakaupungin raitioliikenteen kalustotarve kasvaa. Lisäksi suunnitelluille uusille pikaraitioteille tullaan hankkimaan uutta kalustoa, joita uudet varikot myös palvelevat.

Varikkostrategia varautuu raitioliikenteen laajentumiseen

Varikoiden suurimmat puutteet ovat linjastolaajennuksiin ja kaluston koon kasvamiseen liittyvät säilytystilan puute, vanhanaikaiset ja epätarkoituksenmukaiset huolto- ja korjaustilat sekä kiinteistöjen huono kunto.


Vuonna 2018 valmistuneen varikkostrategian tarkoituksena on korjata nämä puutteet ja vastata raitioliikenteen laajentumiseen.

Ruskeasuon varikon rakentaminen alkoi syyskuussa 2021, ja varikko valmistuu suunnitellussa 100 raitiovaunun säilytyskapasiteetin laajuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Raide-Jokerin varikko Roihupellossa valmistuu kesällä 2022.

Syksyllä 2021 päivitetyn varikkostrategian mukaisesti Koskelan uusi varikko valmistuu näillä näkymin vuonna 2027 ja Töölön varikon käyttöä jatketaan 2030-luvun loppuun saakka. Siten varikkotilaa on riittävästi 2020-luvun lopulla niin Kruunusiltojen kuin Länsi-Helsingin raitioteiden käyttöön.

Lisäksi nämä muutokset mahdollistavat varautumisen esimerkiksi vaunuhankintojen tai raitiotiehankkeiden aikataulujen muutoksiin. Laajasalon suunnitellun hybridivarikon laajuutta ja toteutusta halutaan tarkentaa jatkosuunnittelussa.

Varikkohankkeet

Havainnekuva Ruskeasuon varikosta ylhäältä päin päivällä.

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikko

Varikko tulee olemaan Koskelan varikon ohella toinen Helsingin raitioliikenteen päävarikoista.

Lisätietoa Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikosta.Lue lisää
Koskelan varikko ilmasta kuvattuna.

Koskelan varikon uudistamishanke

Nykyiset, jopa 80 vuotta vanhat ja osittain epätarkoituksenmukaiset tilat korvataan uudella vaunuvarikolla. Hanke aloitetaan vuonna 2024.

Lisätietoa Koskelan varikon uudistamishankkeesta.Lue lisää