Nosturi nostaa kirkoja lavalle.

Ratatyömaat ja kaluston kunnossapito

Kunnossapidämme ja uudistamme sekä metro- että raitiovaunuja. Tuotamme myös rata- ja sähköinfraan liittyviä kunnossapito- ja korjauspalveluita.

Mies hitsaa ratakiskoja.

Kunnostamme ja rakennamme uusia raitiotieratoja

Tuotamme erilaisia rata- ja sähköinfraan liittyviä kunnossapito- ja korjauspalveluita. Huolehdimme myös raide-elementtien valmistuksesta ja ratojen puhtaanapidosta.

Kiskoja uusitaan tarpeen mukaan

Ratakiskojen käyttöikä riippuu siitä, millaisella rataosuudella kiskot ovat. Suoralla radalla kiskot voivat kestää 30 vuotta, kaarteessa huomattavasti vähemmän aikaa; maksimissaan 15 vuotta.

Vaihteiden käyttöikään vaikuttaa muun muassa liikennemäärä: tiheästi liikennöidyillä rataosuuksilla vaihteet kuluvat eniten ja niitä vaihdetaan muutaman vuoden välein. Harvemmin liikennöidyillä osuuksilla vaihteet kestävät jopa 25 vuotta.

Suunnittelemme ratatyöt siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteelle. Ratatöitä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös öisin tietyin rajoituksin. Helsingin yleiset säädökset rajoittavat melua aiheuttavan yötyön maksimiajaksikaksi yötä viikossa. Ratatyöhankkeet pyritään ajoittamaan niin, että ne voidaan toteuttaa samanaikaisesti muiden kuntateknisten hankkeiden kuten vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpötöiden kanssa.

Syväuraiset vaihteet vähentävät kiskomelua

Ratatöiden yhteydessä asennamme raitioteiden vaihdealueille syväuraiset vaihteet aina, kun se on vaihteen geometrian puolesta mahdollista.

Syväuraisia vaihteita on asennettu muutamana kesänä eri puolille kaupunkia, ja niistä on saatu hyviä kokemuksia. Syväuraisilla vaihteilla pyritään vähentämään kiskomelua ja tärinää, jotka syntyvät raitiovaunun ylittäessä vaihdealueen. Uusien vaihteiden myötä on mahdollista myös nostaa raitiovaunujen nopeuksia: syväuraiset vaihteet mahdollistavat vaihdealueen ylityksen nykyistä suuremmalla nopeudella.

Vastaamme sekä metro- että raitiovaunujen kunnossapidosta ja uudistamisesta

Vaunukaluston kunnossapito

Vaunukaluston kunnossapidon päätehtävänä on varmistaa, että liikenneyksiköllä on käytettävissä riittävä määrä linjaliikennekelpoista kalustoa, suorittaa vaunukalustolle huolto-ohjelman mukaiset huoltotoimenpiteet sekä varmistaa vaunukaluston teknillinen turvallisuus.

Huolto kattaa muun muassa:

  • kilometrihuollot,
  • katsastusten organisoinnin, junien pesut,
  • junien huoltosiirrot ja
  • linjavaihdot.
Vallilan varikko sisältä.

Huoltotöillä pyritään ennaltaehkäisevästi vaikuttamaan vaunukaluston vikaantumiseen. Asianmukaisesti huollettu kalusto on lisäksi osana asiakastyytyväisyyttä ja kalustoturvallisuutta. Vikakorjaukset sekä vauriokorjaukset ovat osa vaunukaluston kunnossapidon toimintaa.

Vaihto-osat tarkoittavat metro- ja raitiovaunun irrotettavia komponentteja, jotka korjataan uudelleen käytettäväksi. Vaihto-osakorjaamo vastaa HKL:n / Kaupunkiliikenne Oy:n koko metro- ja raitiovaunukaluston vaihto-osien korjaustöistä jakautuen mekaanisten, sähköisten ja hydraulisten osien korjaamoihin.

Vaihto-osakorjaamon toimintoihin sisältyy esimerkiksi vaihto-osien korjaus, koneistus- ja hitsaustyöt. Tarvittaessa vaihto-osakorjaamo tekee myös osien vaihtoa kalustoon. Kun osien vaihtoa tai korjauksia suunnitellaan, vaunukaluston käytettävyys linjaliikennöintiä varten on etusijalla.

Kaluston peruskorjaus

Kaluston huolto-ohjelman mukaiset peruskorjaukset tehdään noin kymmenen vuoden välein. Peruskorjauksessa kaluston rakenteille, teleille ja komponenteille tehdään suurempia tarkastus- ja kunnostustöitä. Peruskorjauksen yhteydessä tehdään usein myös matkustamon ja vaunun järjestelmien muutostöitä jotka parantavat kaluston käytettävyyttä, ympäristöystävällisyyttä ja taloudellisuutta. Peruskorjauksia tehdään Kaupunkiliikenne Oy:n omilla varikoilla ja alihankintana.