Puotilan liityntäpysäköinti.

Pyörien liityntäpysäköinti

Tarjoamme polkupyörien liityntäpysäköintipalvelua tärkeimmissä liikenteen solmukohdissa.

Pyörät osana joukkoliikennettä

Kaupunkiliikenne Oy vastaa liityntäpyöräpysäköinnistä Helsingissä ja kehittää sekä metro- että juna-asemien pyöräpysäköintiä. Asemien yhteydessä on tarjolla liityntäpyöräpysäköintipalvelu, johon pyörän voi jättää parkkiin ja jatkaa matkaa kätevästi joukkoliikennettä käyttäen. Polkupyörän jättäminen liityntäpysäköintiin ei maksa mitään eikä pysäköimisellä ole yleensä aikarajaa.

Lisätietoa liityntäpyöräpysäköintiin varattujen alueiden sijoittumisesta Helsingissä saat HSL:n sivuilta.

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittäminen

Kaupunkiliikenne vastaa sekä autojen, että pyörien liityntäpysäköinnin kehittämisestä ja ylläpidosta Helsingissä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Helsinkiin on viime vuosien aikana rakennettu reilusti lisää liityntäpyöräpysäköintipaikkoja. Hankkeissa vanhat huonokuntoiset telineet on uusittu ja kapasiteettia lisätty paremmin täyttämään arvioidun kysynnän tarvetta. Samalla on lisätty opastusta ja kohteiden näkyvyyttä, sekä pysäköinnin turvallisuutta mahdollistamalla runkolukitus.

Tulevina vuosina tulemme vaiheittain uusimaan ja lisäämään runkolukittavien pyörätelineiden määrää. Tavoitteenamme on tarjota polkupyörille turvallisia ja sääsuojattuja säilytystiloja.

Liityntäpyöräpysäköintipalvelun kehittämistä ohjaavat Helsingin kaupungin pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa 2020–2025 asetetut tavoitteet sekä sen jälkeen laadittu Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma ja toteutusohjelma 2021–2025 (Helsingin kaupunki ja HKL, 2021). Ohjelmassa on esitetty tavoitteet ja alustava aikataulu raideliikenteen asemien pyöräpysäköinnin kehittämisestä vuosille 2021–2024 sekä laskettu paikkamäärätarve vuodelle 2030.

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä pyöräilyn osuutta liikkumismuotona 20 % vuoteen 2035 mennessä. Tämän kasvun mahdollistamisessa pyöräilijöille suunnattujen palvelujen rooli on merkittävä.

Kaupunkiliikenne Oy tuottaa ja kehittää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Helsinkiin erilaisia pyöräliikenteen palveluita. Laadukkaan pyöräpysäköinnin tarjoaminen on merkittävä osa kokonaisvaltaista pyöräliikenteen edistämistä.