Asiantuntijablogi

Liikenteen turvallisuus on toiminnan keskiössä

Matkustaessaan metrolla tai raitiovaunulla matkustajalle näkyy ensisijaisesti se, jos joku ei toimi. Syynä voi olla tekninen häiriö, sähkönsyötön vika, kolari liikenteessä tai muu este kiskoilla, joskus myös sairastapaus. Syyt ovat monia, mutta asiakkaan näkökulmasta seuraus on aina samankaltainen. Matkan teko keskeytyy tai hidastuu huomattavasti.

Raitiovaunu suojatien edessä, lapsi ylittämässä tietä.

Tämä teksti on kirjoitettu ennen 1.2.2022, kun Kaupunkiliikenne Oy oli vielä HKL.

HKL:ssä kaikki turvallisuuden eteen tehtävä työ on mahdollista nähdä liikenneturvallisuuden kautta. Kun koulutamme kuljettajia poikkeustilanteisiin, teemme ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä. Kun koulutamme kunnossapidon henkilökuntaa kaluston huoltoihin, huolehdimme samalla, että kalusto on turvallista sekä kuljettajille että matkustajille. Ratahuollon tehtävänä on huoltaa ja ylläpitää infraa ja rakenteita siten, että ne ovat turvalliset liikennöidä ja käyttää.

Turvallisuus vaatii ylläpitämistä

Turvallisuus ja sujuva matkustaminen eivät ole staattisia, pysyviä tiloja, vaan vaativat jatkuvaa seurantaa, valvontaa ja kehittämistä. Tätä HKL:llä tehdään useammalla osa-alueella ja useamman asiantuntijan voimin. Osa on erikoistunut teknisiin järjestelmiin, toiset työturvallisuuteen, osa infran ja rakenteiden suunnitteluun ja muutamat vielä koordinoivat tätä kokonaisuutta, jotta kaikki osaset pysyvät yhdessä ja pystyvät parhaimpaansa.

Jotta turvallisuutta voidaan mitata ja seurata, se vaatii toimivia ja meidän käyttöön soveltuvia teknisiä järjestelmiä, mittareita ja myös ilmoituksia mahdollisista poikkeamista.

Jotta turvallisuutta voidaan mitata ja seurata, se vaatii toimivia ja meidän käyttöön soveltuvia teknisiä järjestelmiä, mittareita ja myös ilmoituksia mahdollisista poikkeamista. Poikkeamat analysoidaan, niiden syyt selvitetään mahdollisimman tarkasti ja niiden toistumista pyritään ennaltaehkäisemään. Samalla turvallisuuteen liittyvät tapahtumat eivät yleensä liity pelkästään yhteen asiaan: Esimerkiksi kaupungilla sattunut kolari haastaa selvittämään kuljettajien, kikkamiesten sekä muun huolto- ja korjaushenkilökunnan työturvallisuutta. Samalla tämä haastaa myös asiantuntijatehtävissä toimivia – yksittäinen asia linkittyy laajasti useampaan toimintoon HKL:llä sekä näkyy usein ja helposti myös kaupunkilaisten arjessa.

Ei kahta samanlaista päivää peräkkäin

Kaupunki muuttuu ja elää joka päivä. Vaikka kadut pysyvät likipitäen paikallaan, kaluston reitit saattavat muuttua tarpeen mukaan nopeastikin. HKL:n tehtävissä on aitiopaikalla seuraamassa joko uusia, laajoja hankkeita sekä niiden rakentumista tai katsomassa jo pelkästään vuodenaikojen vaihtelua. Vuodenajat tuovat vaihtelua sekä uusia haasteita ratkaistavaksi.

Vaikka HKL:ää ei lumen tulo yllätäkään liikenteen merkeissä, muodostaa se mielenkiintoisia tilanteita, kun varsinkin kapeammille kaduille ei enää mahdukaan sekä pysäköidyt henkilöautot että raitiovaunut. Osa tapahtumista ja haasteista voidaan ennakoida ja ennakoidaankin – osaan tulee kehittää ratkaisuja sitä mukaa kun ne etenevät. Tämä ympäristön ja toiminnan muuttuvuus on itselle ollut yksi parhaista asioista – vaikka välillä on kiire ja tekemistä riittää, ei ainakaan tarvitse miettiä mitä seuraavaksi tekisi.

Turvallisuus on sopusoinnun hakemista ja löytämistä

Turvallisuuden kokonaisuudesta muodostuu käytännössä parhaiden ratkaisuiden toimintamalli. Tavoitteena on sujuva, häiriötön liikenne, joka on toteutettu turvallisesti. Turvallisuuden tehtävä on löytää ne parhaat, häiriöttömimmät keinot ja toimintamallit kuljettajien, kunnossapidon, asiantuntijoiden ja kaikkien HKL:n työntekijöiden työhön ja työn tekemiseen, jotta liikenne sujuu ja soljuu meidän osaltamme päivästä toiseen, auringonpaisteesta tai vesisateesta huolimatta. Onnistunut turvallisuustyö näkyy matkustajan suuntaan ajallaan kulkevina metroina ja mahdollisten häiriötilanteiden mahdollisimman sujuvana hoitamisena.

Omalla kohdalla minua kiehtoo olla ylläpitämässä, kehittämässä ja rakentamassa kaikille turvallista liikennemuotoa, jota matkustaja käyttää mielellään päivä toisensa jälkeen.

Lähikuva Markus Lustig sekä teksti Asiantuntijablogi.

Työsuojelupäällikkö
Markus Lustig

Työsuojelupäällikkö
Markus Lustig