Ilmakuva Vallilan varikosta.

Organisaatio

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on julkisomisteinen yhtiö, joka jatkaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimintaa 1.2.2022 alkaen.

Toimintaamme johtaa yhtiön hallitus. Hallituksen sihteerinä toimii Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja.

Juha Hakavuori aloitti Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtajana 17.10.

Kaupunkiliikenne Oy:n organisaatio, klikkaamalla kuvaa tieto saavutettavassa muodossa.

Liikennöinti

Liikennöintiyksikkö vastaa laadukkaasta ja turvallisesta metro- ja raitioliikenteestä sekä niitä tukevasta liikenteenohjaus- ja valvomotoiminnasta. Yksikköä johtaa väliaikaisesti Juha Hakavuori. Liikennöinnin tilaa Helsingin seudun liikenne (HSL).

Omaisuudenhallinta

Omaisuudenhallintayksikkö vastaa Helsingin joukkoliikenneinfrastruktuurin sekä raitiovaunu- ja metrojunakaluston omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä kaluston uushankinnoista. Yksikön vastuulle kuuluvat muun muassa metroasemien ja raitiotieratojen peruskorjaukset. Yksikköä johtaa Antti Nousiainen.

Kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö huolehtii metro- ja raitovaunukaluston, ratojen sekä pysäkkien, asemien ja kiinteistöjen huollosta ja kunnossapidosta. Yksikköä johtaa Toni Jurva.

Suuret kaupunkiraidehankkeet

Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikön tehtävä on varmistaa, että Kaupunkiliikenne Oy:llä on mahdollisimman hyvät edellytykset vastata kaupungin kasvuhaasteisiin taloudellisesti ja laadullisesti tehokkaalla tavalla. Yksikköä johtaa Artturi Lähdetie.

Talous ja toiminnanohjaus

Talous ja toiminnanohjaus -yksikkö ohjaa toimintaamme kokonaisnäkökulmasta ja tarjoaa talousohjausta pidemmän aikavälin tavoitteiden ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Yksikkö vastaa myös laatu ja ympäristö-, turvallisuus- ja IT-palvelujen tuottamisesta Kaupunkiliikenne Oy:lle. Yksikköä johtaa Karoliina Rajakallio.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö palvelee koko Kaupunkiliikenne Oy:tä. Yksikkö tuottaa palveluja, jotka koskevat henkilöstöä, hallintoa, viestintää ja hankintoja. Yksikköä johtaa väliaikaisesti Matts Hägg.

Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL)

Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL) huolehtii lauttaliikenteestä Helsingin ja Suomenlinnan merellisen kaupunginosan välillä. Suomenlinnan lautat ovat osa Helsingin kaupunkiliikennettä, ja ne liikennöivät läpi vuoden. Suomenlinnan Liikenne on Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö.