Ilmakuva Vallilan varikosta.

Organisaatio

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on julkisomisteinen yhtiö, joka jatkaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimintaa 1.2.2022 alkaen.

Toimintaamme johtaa yhtiön hallitus. Hallituksen sihteerinä toimii Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori.

Liikennöinti

Liikennöintiyksikkö vastaa laadukkaasta ja turvallisesta metro- ja raitioliikenteestä sekä niitä tukevasta liikenteenohjaus- ja valvomotoiminnasta. Liikennöinnin tilaa Helsingin seudun liikenne (HSL).

Omaisuudenhallinta

Omaisuudenhallintayksikkö vastaa Helsingin joukkoliikenneinfrastruktuurin sekä raitiovaunu- ja metrojunakaluston omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä kaluston uushankinnoista. Yksikön vastuulle kuuluvat muun muassa metroasemien ja raitiotieratojen peruskorjaukset.

Kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö huolehtii metro- ja raitovaunukaluston, ratojen sekä pysäkkien, asemien ja kiinteistöjen huollosta ja kunnossapidosta.

Talousyksikkö

Talousyksikkö vastaa Kaupunkiliikenteen talouden seurannasta ja kustannustehokkaasta toiminnasta.

Suuret kaupunkiraidehankkeet

Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikön tehtävä on varmistaa, että Kaupunkiliikenne Oy:llä on mahdollisimman hyvät edellytykset vastata kaupungin kasvuhaasteisiin taloudellisesti ja laadullisesti tehokkaalla tavalla.

Toiminnanohjausyksikkö

Toiminnanohjausyksikkö tarkastelee Kaupunkiliikenteen toimintaa kokonaisnäkökulmasta ja varmistaa Kaupunkiliikenteen pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö palvelee koko Kaupunkiliikenne Oy:tä. Yksikkö tuottaa palveluja, jotka koskevat henkilöstöä, hallintoa, viestintää ja hankintoja.

Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL)

Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL) huolehtii lauttaliikenteestä Helsingin ja Suomenlinnan merellisen kaupunginosan välillä. Suomenlinnan lautat ovat osa Helsingin kaupunkiliikennettä, ja ne liikennöivät läpi vuoden. Suomenlinnan Liikenne on Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö.