Kaupunkipyöriä rivissä.

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörä on yhteiskäyttöpyörä Helsingissä liikkuville, niin asukkaille kuin vierailijoillekin.

Helsingin kaupunki tavoittelee pyöräilyn osuuden kasvattamista kaupunkiliikenteessä. Kaupunkipyöräpalvelu tukee tätä tavoitetta.  Pyöräasemalta pyörän saa ajettavaksi rekisteröitymisen yhteydessä saatavalla pyöräilijätunnuksella tai HSL:n matkakortilla sekä avainkoodilla.

Kaupunkipyörä täydentää joukkoliikennepalveluja

Yhteiskäyttöiset kulkuvälineet, kuten kaupunkipyörät, sujuvoittavat kaupunkilaisten liikkumista ja parantavat joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä matkaketjujen toimivuutta.

Helsingissä kaupunkipyöräasemat levittäytyvät lähes koko kaupungin alueelle. Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräverkostoon kuuluu lähes 4 600 pyörää ja 460 pyöräasemaa, joista 347 kpl Helsingissä.

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä pyöräilyn osuutta liikkumismuotona 20 % vuoteen 2035 mennessä ja tämän kasvun mahdollistamisessa pyöräilijöille suunnattujen palvelujen rooli on merkittävä. Kaupunkipyöräjärjestelmä täydentää joukkoliikennepalveluja ja tuo matka-aika- ja terveyshyötyjä.

Näin käytät kaupunkipyöriä

Kaupunkipyörä on yhteiskäyttöpyörä Helsingissä liikkuville, niin asukkaille kuin vierailijoillekin. Helsingin ja Espoon kaupunkipyörät ovat käytössä huhtikuun alusta lokakuun loppuun saakka.

Kaupunkipyörillä saa ajaa sekä Helsingissä että Espoossa ja halutessaan polkaista Espoosta Helsinkiin tai toisinpäin. Vantaalla on käytössä eri kaupunkipyöräjärjestelmä.

Kaupunkipyöräpalvelun voi ostaa käyttöön koko kaudeksi, kuukaudeksi, viikoksi tai päiväksi.

Kaupunkiliikenne Oy vastaa palvelun hankinnasta Helsingissä

Kaupunkipyöräpalvelusta vastaavat Kaupunkiliikenne Oy Helsingissä ja Espoon kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala Espoossa. Palvelua ylläpitää CityBike Finland. Digipalveluista, markkinoinnista sekä asiakassuhteista vastaa Helsingin seudun liikenne HSL. Clear Channel Suomi Oy vastaa hankkeeseen liittyvästä mainosmediasta sekä kumppanuuksista.

Mahdollinen työmaasta johtuva kaupunkipyöräasemansiirtotarve Helsingissä

Kaupunkipyöräaseman siirtotarvelomake työmaiden urakoitsijoille.

Helsingin nykyisen kaupunkipyöräpalvelun alkaessa vuonna 2016 verkosto käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. Sen jälkeen palvelua on vaiheittain laajennettu koskemaan lähes koko Helsingin aluetta.