M100-sarjan metrojuna tunnelissa.

Työt metroradan läheisyydessä

Ohjeita urakoitsijalle ja palveluntarjoajalle

Jos työssä tarvitaan ratakalustoa, on huomioitava, että ratakalusto on ensisijaisesti tarkoitettu Kaupunkiliikenteen rataa koskevia huolto- tai korjaustöitä varten.

Rataa koskevien huoltotöiden ulkopuolella pitää kalustoa koskevat varaukset tehdä hyvissä ajoin, jotta ne saadaan sovitettua ratahuollon ohjelmaan.

Suositeltava aika on viimeistään kuukausi ennen toivottua ajankohtaa, jos kyseessä on yli viiden vuorokauden tarve. Yhden yön varaustarve viikkoa ennen. Pitkien varauksien osalta tarkennukset tapauskohtaisesti.

Rataa koskevien huoltotöiden lisäksi kalustoa tarvitaan normaalisti Kaupunkiliikenteen kiinteistöhuollon tukemiseen ja erityyppisten hankkeiden tukemiseen.

Edellisten lisäksi myös muut toimijat voivat tarvita kalustoa.

Kaluston ja radan varaukset voidaan joutua perumaan yllättävien huolto- ja korjaustöiden tai kaluston rikkoutumisen takia ilman korvausvelvoitetta varauksen suorittaneelle taholle.

M100-metrojuna maan alla.

Tutustu ennen työtilauksen lähettämistä

Ohjeessamme kerrotaan vaatimukset ja periaatteet metroradalla ja sen läheisyydessä tehtäville töille. Ohjetta tulee soveltaa kaikissa töissä, jotka voivat vaikuttaa metroradan turvallisuuteen — esimerkiksi radan päälle tai viereen rakennettaessa.

Metroradan läheisyydessä työskentelyssä Kaupunkiliikenne Oy:llä on oikeus määrittää ohjeistuksia vaativampia määräyksiä kohdekohtaisesti.

Ilmoita aiotusta työstä

Valitse lomake seuraavilla kriteereillä:

  1. työssä ei ole tarvetta ratakaluston käytölle:
  2. työssä on tarve kaupunkiliikenteen ratakalustolle:

Tutustu lomakkeen täyttöohjeeseen

Tilaa kulkuoikeudet

Ratapätevyyskoulutukseen (Metron ratatyöturvallisuus ja metron turvamies) ilmoittautumisen löydät:

Perehdytykset

  • Turvallisuusperehdytys urakoitsijoille on kumppaneille tarkoitettu lyhyempi n. 30 min kestävä sähköinen perehdytys, joka tulee suorittaa ennen itsenäisen pääsyn saamista tai urakointia KLOY kohteissa. Perehdytys käsittelee turvallisuus- ja viestintäkäytäntöjä.
  • Ulkopuoliset käyttäjät luovat pajaan itse käyttäjätunnukset.

Lisätietoja sähköpostilla

metro.rataisannoitsija@kaupunkiliikenne.fi