Lähikuva raidekiskosta lumisessa maisemassa.

Arvomme, tavoitetilamme ja strategiset tavoitteemme

Raitiovaunu numero 9 Hakaniemen pysäkillä.

Perustehtävämme on tuottaa ja kehittää kestävän liikkumisen palveluita ja infrastruktuuria laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Arvomme

Eettisyys

Yhteiskunnan etu on toimintamme lähtökohta. Toimintamme on avointa, johdomukaista ja perusteltua. Kohtelemme arvostaen ja kunnioittaen asiakkaitamme, kumppaneitamme ja työntekijöitämme.

Asiakaslähtöisyys

Meillä on arvostava, auttava ja inhimillinen asenne asiakkaiden kohtaamisissa. Kuuntelemme asiakkaiden palautteet ja kehitämme niiden pohjalta jatkuvasti toimintaamme. Jokaisella työntekijällämme on vastuu positiivisen asiakaskokemuksen toteutumisesta.

Yhteisöllisyys

Toimimme positiivisesti ja ratkaisulähtöisesti asiakas- ja verkostoyhteistyössä. Kaikilla on vastuu omasta ja lähityöyhteisön työhyvinvoinnista. Jokaisella on valtuus ja vastuu ottaa kantaa rakentavalla tavalla toimintamme parantamiseen sekä kehittää omaa työtään ja osaamistaan.

Tavoitetilamme 2024

Metrojuna ajaa talvella Kalasatamassa.

Tavoitetilamme vuonna 2024 on olla kaupungin paras liike kaupunkilaisten elämän laadun ja kaupungin elinvoiman kehittymiselle.

Kaupunkilaisten sydämissä

Olemme luova ja aktiivinen liikkumisen kehittäjä. Olemme vahvistaneet paikkamme kaupunkilaisten sydämissä asiakaslähtöisenä, turvallisena ja luotettavana esteettömien liikkumispalveluiden toteuttajana. Arki kanssamme on helppoa.

Vastuullista kumppanuutta

Olemme haluttu kumppani ja vastuullinen yhteiskunnan edun vaalija. Omistaja ja tilaajat (kaupungit, HSL, Länsimetro Oy) arvostavat meitä, koska toimintamme on laadukasta ja taloudellisesti kilpailukykyistä myös kansainvälisesti arvioituna. Saamme aikaan raideliikenteen kokonaisuudesta synergiaetuja niin, että olemme yhteiskunnalle tarkoituksenmukaisin raideliikenteen toteuttaja. Kanssamme yhteistyö on ennakoitavaa ja tuloksellista.

Kestävää kasvua

Tuottamamme raitio- ja metroliikenne kasvaa merkittävästi. Mahdollistamme Helsingin seudun väestökasvun hallitun etenemisen toteuttamalla onnistuneesti lukuisia yhteiskunnalle tärkeitä joukkoliikenteen infrastruktuurihankkeita sekä kehittämällä ja tuottamalla kestäviä liikkumispalveluita. Kanssamme kasvu on hallittua ja kestävää.

Rohkeaa edelläkävijyyttä

Olemme edelläkävijä kaupunkilaisten arkea helpottavien liikkumispalveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Hanke- ja teknologiaosaamisemme korkean tason ja kustannustehokkuuden ansiosta pääkaupunkiseudun raitio- ja metroliikennehankkeet on yhteiskunnalle kannattavinta toteuttaa toimestamme. Toimintamme perustuu osaamiseen ja jatkuvaan kehittymiseen.

Merkityksellistä työtä

Olemme haluttu työnantaja. Hyvän johtamisen ja osallistavan henkilöstöpolitiikan ansiosta henkilöstömme voi hyvin. Tarjoamme mahdollisuuden merkityksellisen työn tekemiseen ja työssä kehittymiseen. Meillä jokainen työ on merkityksellinen ja jokaisella työntekijällä on merkitystä.

Strategiset tavoitteemme

Kaupunkipyörät rivissä.

Tavoitetilan toteutuminen edellyttää, että saavutamme neljä strategista tavoitetta.

Olemme kustannustehokkuudelta Euroopan paras raideliikennetoimija

Jotta voimme tulevaisuudessakin olla paras vaihtoehto kaupunkiraideliikenteen operoinnin ja investointien toteuttajana, tulee meidän pystyä osoittamaan omistajallemme sekä asiakkaillemme, että tuottamamme palvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä. Vertaamme omaa kehitystämme jatkuvasti ja läpinäkyvästi Euroopan muiden metropolialueiden metro- ja raitioliikenteen toimijoihin.

Olemme Suomen paras julkisen sektorin työpaikka

Osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on edellytys muiden strategisten tavoitteidemme toteutumiselle ja tavoitetilan saavuttamiselle. Tästä syystä haluamme asettaa tavoitteemme työnantajana korkealle ja olla vuonna 2024 Suomen paras julkisen sektorin työpaikka.

Olemme alan arvostetuin osaaja

Omien toimintatapojemme, prosessiemme ja johtamisjärjestelmämme on oltava laadultaan erinomaisia: tehokkaita, joustavia ja läpinäkyviä sekä ympäristövastuullisia ja turvallisia. Kehitämme jatkuvasti ja järjestelmällisesti niin omia toimintojamme kuin uusia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Vain olemalla alamme edelläkävijä voimme tarjota yhteiskunnalle parhaat ratkaisut myös tulevaisuudessa.

Tavoitteidemme saavuttaminen on mahdollista vain yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Onnistumisemme osaajana mitataan viime kädessä sidosryhmiemme kautta; miten asiakkaat, yhteistyökumppanit, alihankkijaverkosto sekä muut kaupungin hallintokunnat kokevat työmme tulokset.

Kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuus kasvaa

Tuottamamme liikkumispalvelut samoin kuin hallinnoimamme infrastruktuuri, kuten radat, asemat ja pysäkit, ovat osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää. HSL suunnittelee seudun joukkoliikenteen kokonaisuutena ja tilaa raitiotie-, metro- ja lauttaliikenteen meiltä. Sekä HSL:n että omistajiemme tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä kaupunkiseudulla.

Edistämme hyvää matkustuskokemusta. Näin tuemme tilaaja-asiakkaamme HSL:n ja omistajiemme pyrkimystä kasvattaa kestävien liikkumistapojen osuutta kaupunkilaisten liikkumisessa. Panostamme sujuviin matkaketjuihin, joka toiminnassamme tarkoittaa nopeutta, täsmällisyyttä ja ennakoitavuutta, esteettömyyttä sekä hyvää asiakaspalvelua, laadukkaita ja turvallisia liikennevälineitä, pysäkkejä ja asemia sekä kehittyviä palveluita matkustajille.