Lähikuva raidekiskosta lumisessa maisemassa.

Strategia 2023-2026, visio ja arvot

Raitiovaunu 9 kulkee kohti, taustalla muuta liikennettä.

Perustehtävä

Perustehtävämme on tuottaa ja kehittää pääkaupunkiseudun kestävän liikkumisen palveluita ja infrastruktuuria laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.  

Pikaratikka koeajossa Raide-Jokerin varikolla.

Visio

Kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä.  

Strategiset teemat

Kaksi työntekijää keskustelevat ratatyömaalla.

Kestävää liikkumista yhdessä

Yhdistämme toimialan parhaat ammattilaiset toteuttamaan kestävää kaupunkikehitystä. Mahdollistamme monimuotoiset palvelut tuottamallamme alustalla.

Kustannustehokkuus

Parannamme tuottavuuttamme edelleen. Valmistelemme ja toteutamme investoinnit läpinäkyvästi, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja ylläpidämme ja kehitämme omaisuutemme arvoa kestävästi.

Ainutlaatuinen kaupunkiliikkumisen kokonaisuus

Yhdistämme infran, kaluston, varikot ja liikkumisen palvelut ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, joka saa aikaan merkittäviä synergiaetuja asiakkaillemme.

Erinomainen työntekijäkokemus

Hyvinvoivat, osaavat, innostuneet ja työstään ylpeät ammattilaiset luovat parasta kaupunkiliikennettä. Tartumme muutokseen ja kehitymme yhdessä jatkuvasti.

Hiilineutraalisuus

Kannamme vastuun koko toimitusketjumme ja toimintamme elinkaaren päästöistä. Muutamme valinnoillamme alan toimintaa.

Arvot

Eettisyys

Yhteiskunnan etu on toimintamme lähtökohta. Toimintamme on avointa, johdomukaista ja perusteltua. Kohtelemme arvostaen ja kunnioittaen asiakkaitamme, kumppaneitamme ja työntekijöitämme.

Asiakaslähtöisyys

Meillä on arvostava, auttava ja inhimillinen asenne asiakkaiden kohtaamisissa. Kuuntelemme asiakkaiden palautteet ja kehitämme niiden pohjalta jatkuvasti toimintaamme. Jokaisella työntekijällämme on vastuu positiivisen asiakaskokemuksen toteutumisesta.

Yhteisöllisyys

Toimimme positiivisesti ja ratkaisulähtöisesti asiakas- ja verkostoyhteistyössä. Kaikilla on vastuu omasta ja lähityöyhteisön työhyvinvoinnista. Jokaisella on valtuus ja vastuu ottaa kantaa rakentavalla tavalla toimintamme parantamiseen sekä kehittää omaa työtään ja osaamistaan.