Nosturi nostaa kirkoja lavalle.

Työt raitiotieradan läheisyydessä

Nivelraitiovaunu liikenteessä.

Ohjeita urakoitsijalle ja palveluntarjoajalle

Töistä raitiotieradan läheisyydessä on ilmoitettava Kaupunkiliikenne Oy:lle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen töiden aloittamista.

Ilmoitus sähkö- tai kaivutöistä tehdään Työskentely kiskoalueella -lomakkeella.

Laadi tarvittavat työhön liittyvät selvitykset

Minimissään tarvitaan Henkilötietolomake (.docx)

Kaikilta vaadittavat dokumentit:

  • Työ-ja turvallisuussuunnitelma
  • Liikenteenohjaussuunnitelma
  • Vaarallisten töiden suunnitelma

Raitiotien rata-alueen sähkötyöturvallisuuskoulutus tarvitaan silloin, kun työskennellään ajolankojen läheisyydessä. Ilmoittaudu koulutukseen Proxionin sähköturvallisuuskoulutus-sivuilla.

Raitiotien yhteydessä tehdään myös katutöitä, jotka vaativat koulutuksen ja pätevyyden ennen töiden aloitusta. Voit tiedustella PKS-katutyöt-korttikoulutuksia Kuntatekniikan sivujen kautta.

Lisätietoja sähköpostilla

urakoitsijaohjeistus@kaupunkiliikenne.fi