Nosturi nostaa kirkoja lavalle.

Työt raitiotieradan läheisyydessä

Nivelraitiovaunu Helsingin keskustassa.

Työskentely kantaraitiotien rata-alueella

Lupapyyntö työskentelystä raitiotiellä tai sen läheisyydessä tehdään Työskentely kiskoalueella -lomakkeella.

Ohjeita urakoitsijalle ja palveluntarjoajalle

Töistä raitiotieradan läheisyydessä on tehtävä lupapyyntö Kaupunkiliikenne Oy:lle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen töiden aloittamista.

Töitä ei saa aloittaa, ennen kuin Kaupunkiliikenteen rataisännöitsijältä on saatu lupa.

Työskentely pikaratikka 15 -rata-alueella

Lupapyyntö työskentelystä raitiotiellä tai sen läheisyydessä tehdään Työskentely kiskoalueella-lomakkeen kautta.

Avaa tästä Helsingin kartta, valitse vasemman valikon aineistosta joukkoliikenne ja kaupunkipyöräily ja täppää HSL joukkoliikenteen pysäkit niin saat pikaraitiotien reitin näkyviin. Merkitse karttaan työskentelykohta, ota kuvakaappaus ja liitä se sen jälkeen työskentelyilmoituslomakkeeseen.

Karttapalvelun ohje

Tutustu ennen työtilauksen lähettämistä

Laadi tarvittavat työhön liittyvät selvitykset

Kaikilta vaadittavat dokumentit:

  • Työ-ja turvallisuussuunnitelma
  • Liikenteenohjaussuunnitelma
  • Vaarallisten töiden suunnitelma

Raitiotien rata-alueen sähkötyöturvallisuuskoulutus tarvitaan silloin, kun työskennellään ajolankojen läheisyydessä. Ilmoittaudu koulutukseen Proxionin sähköturvallisuuskoulutus-sivuilla.

Raitiotien yhteydessä tehdään myös katutöitä, jotka vaativat koulutuksen ja pätevyyden ennen töiden aloitusta. Voit tiedustella PKS-katutyöt-korttikoulutuksia Kuntatekniikan sivujen kautta.

Perehdytykset

Turvallisuusperehdytys urakoitsijoille on kumppaneille tarkoitettu lyhyempi n. 30 min kestävä sähköinen perehdytys, joka tulee suorittaa ennen itsenäisen pääsyn saamista tai urakointia KLOY kohteissa. Perehdytys käsittelee turvallisuus- ja viestintäkäytäntöjä.

Ulkopuoliset käyttäjät luovat pajaan itse käyttäjätunnukset.

Lisätietoja sähköpostilla

urakoitsijaohjeistus@kaupunkiliikenne.fi