Pikaraitiovaunu Vallilan varikon pihalla.

Raitiovaunukalusto

Pikaratikka ja päivänkakkaroita.

Pikaratikka ForCity Smart Artic X54

Kesästä 2021 lähtien kantakaupungin liikenteessä nähtiin koeajossa uusi pikaratikka tyyppinimeltään ForCity Smart Artic X54 -vaunu. Prototyyppivaunusta saatuja käyttökokemuksia hyödynnetään sarjatuotantovaunun ratkaisuja viimeisteltäessä. Myös matkustajat pääsivät tutustumaan uuteen pikaratikkaan.

Ensimmäiset Škoda Transtechin toimittamat 29 vaunua otetaan käyttöön Raide-Jokeri -hankkeen valmistuttua aloittavalla pikaraitiotie 15 -linjalla. Olemme tilanneet lisäksi 23 samanlaista vaunua Kruunusillat-raitiotieyhteyden tarpeisiin.

Artic

Helsingin liikenteessä kulkee eniten Artic-raitiovaunuja, joita on yhteensä 70 kappaletta. Kaksi esisarjan vaunua toimitettiin Helsinkiin koekäyttöön vuonna 2013, ja ensimmäinen sarjatuotantona valmistettu vaunu saapui Helsinkiin tammikuussa 2016.

Artic on suunniteltu erityisesti Helsingin raitiovaunuverkon tarpeisiin ja kestämään pohjoista ilmastoa.

Artic-raitiovaunu Senaatintorilla.
Nivelraitiovaunu liikenteessä.

Nivelraitiovaunut

Valmetin ja Strömbergin valmistamia kotimaisia nivelraitiovaunuja (sarjat MLNRV I ja MLNRV II) on yhteensä 52 kappaletta.

Kunnossapitoyksikkö huolehtii vaunukaluston päivittäisistä huolloista ja korjauksista pääosin itse. Vaunujen korjauksiin käytetään myös ulkopuolisia alihankkijoita. Ylläpidon lisäksi vaunuja myös uudistetaan ja peruskorjataan; mm. kaikkiin liikennöinnissä oleviin nivelraitiovaunuihin on asennettu matalalattiaiset väliosat.

Raivausauto HE 125

Liikennöintiyksiköllä on ollut 1960-luvulta lähtien oma raivausauto. Helsingissä on tehokas pelastuslaitos, mutta oma pelastusauto on välttämätön, jotta raitiovaunujen kulku pystytään turvaamaan häiriöille herkässä kaupunkiliikenteessä. Raivausauto takaa myös raitiovaunujen vahinkotilanteiden selvittämisessä tarvittavan teknisen erityisosaamisen.

Raivausautosta käytetään nimitystä ”125” pelastuslaitoksen sille antaman operatiivisen tunnuksen HE125 mukaan. Raivausauto lähetetään paikalle, kun raitioliikenteessä on vakavaksi luokiteltava häiriö. Näitä ovat mm. vaunun nouseminen pois kiskoilta, ajolankojen vaurioituminen, vaunun vikaantuminen liikuntakyvyttömäksi, väärin pysäköity auto, joka estää raitiovaunujen kulun tai onnettomuus, jossa raitiovaunu on osallisena. Lisäksi suoritetaan pelastuslaitoksen määräämät virka-aputehtävät, kuten ajojohtimien maadoittaminen.

Raivausauto HE 125.