Pikaratikka Roihupellon varikon pihalla.

Light Rail Training -koulutusohjelma

Kattava kokonaisuus pikaraitiotien suunnittelun, rakentamisen, elinkaaren hallinnan, operoinnin ja kaupunkikehityksen ammattilaisille.

Koulutamme pikaraitiotieosaajia

Kaupunkiliikenne Oy järjestää korkeatasoista ja kattavaa pikaraitioteiden ja raitioliikenteen kansainvälistä koulutusta.

Raitiotieverkosto pääkaupunkiseudulla on kolminkertaistumassa. Osaajia tämän historiallisesti mittavan muutoksen laadukkaaseen toteuttamiseen tarvitaan paljon niin ratojen kuin varikoiden suunnitteluun, toteutukseen ja elinkaaren aikaiseen hallintaansekä vaunukalustoon ja itse liikenteeseen liittyviin tehtäviin.

Koulutusohjelman tavoitteena on kasvattaa tarvittavaa osaamista, luoda edellytykset toivotun kaupunkikehityksen toteutumiselle ja edistää siten mm. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa.

Koulutusohjelma on suunnattu kaupunkiraideliikennealan toimijoille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Pikaraitiotiekoulutus on kattava kokonaisuus pikaraitiotien suunnittelun, rakentamisen, elinkaaren hallinnan, operoinnin ja kaupunkikehityksen ammattilaisille.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

  • Raideliikenteen tai kaupunkikehittämisen ammattilaisille, joilla on jo kokemusta julkisen liikenteen ja kaupunkikehittämisen parissa.
  • Uusille asiantuntijoille, joiden on kannettava vastuuta asiantuntijana, projektipäällikkönä tai vastaavassa roolissa meneillään olevassa tai tulevassa pikaraitiotiehankkeessa.

Edessä reiteet, taustalla pikaratikka.

Koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu yhteensä kolmesta viikon mittaisesta opetusjaksosta. Jaksot sijoittuvat kokonaisuudessaan noin kuuden kuukauden ajanjaksolle. Opetusjaksoista yksi toteutetaan Zürichissä, yksi Helsingissä ja yksi Dresdenissä.

Opiskelu sisältää:

  • luentoja
  • työpajoja
  • vertaiskeskusteluja ja verkostoitumista
  • kohdevierailuja
  • keskustelufoorumeita
  • itsenäisesti ja ryhmätyönä laadittuja harjoitustöitä.

Aikataulu

LRT III -koulutus alkaa kick off -tilaisuudella 15.11. 2023. Koulutus kestää yhteensä noin kuusi kuukautta.

Koulutukseen haku

Marraskuussa 2023 alkavan koulutuksen osallistujat on valittu.

LRT IV -koulutuksen hausta ilmoitetaan erikseen.

Koulutus on suunnattu kaupunkien asiantuntijoille, joukkoliikennetoimijoille sekä alan suunnittelijoille, urakoitsijoille ja toimittajille.

Kustannukset

Koulutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat luennoista, työpajoista, kohdevierailuista paikan päällä sekä matka- ja majoituskustannuksista Zürichissä, Dresdenissä ja Helsingissä kolmen viikon ajalta.

Tarkemmat tiedot kustannuksista: lightrailtraining@kaupunkiliikenne.fi

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tukea pääkaupunkiseudun kaupunkikehitystä ja sen edellyttämää raitiotiejärjestelmän laajentumista. Mittavan muutoksen onnistunut toteuttaminen edellyttää pikaraitiotiejärjestelmiä koskevan osaamisen vahvistamista ja lisäämistä nykyisestä.

Tavoitteena on, että Suomen raitiotiekaupunkien tarpeisiin valmistellusta Light Rail Training -koulutusohjelmasta rakennetaan kokonaisuus, jota voidaan myöhemmin hyödyntää myös muissa pohjoismaisissa kaupungeissa.

Pikaratikka edestäpäin kuvattuna kilvillä Koe.

Tarjoamme kansainvälisen tason tietotaitoa

Haluamme varmistaa, että organisaation johdolla, projektipäälliköillä ja projektihenkilöstöllä on laaja-alainen ja kansainvälisesti korkeatasoinen tietotaito pikaraitiotiehankkeista ja pikaraitioliikenteestä.

Päivitämme alan ammattilaisten osaamista

Haluamme päivittää asiantuntijoiden osaamisen vastaamaan pikaraitiotiehankkeissa tarvittavaa monipuolista osaamista ja kehittää pikaraitiotiehankkeiden laatua suunnittelu- ja toteutusvaiheissa sekä elinkaaren hallinnassa.

Vahvistamme Helsingin asemaa alan toimijana

Haluamme vahvistaa Helsingin asemaa yhtenä johtavista suomalaisista infrastruktuuri- ja liikennöintitoimijoista. Haluamme myös varmistaa, että alalla on riittävä määrä asiantuntevia henkilöitä, jotta pikaraitiotiehankkeiden onnistunut toteuttaminen voidaan turvata.

Varmistamme tuen alan monipuolisille osaajille

Haluamme luoda yhteistyö- ja tietoalustan alan toimijoille, kaupungeille, suunnittelijoille, insinööritoimistoille, rakennusyrityksille ja asiantuntijoille osaamisen jakamisen tueksi. Haluamme varmistaa, että alan asiantuntijoita ja työntekijöitä voidaan tukea työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Edistämme verkostoitumista ja kansainvälisyyttä

Haluamme kasvattaa alan tunnettuutta ja tehostaa verkostoitumista eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Haluamme edistää parhaiden käytäntöjen omaksumista vierailevien kouluttajien ja muun muassa Saksaan, Sveitsiin ja Ranskaan suuntautuvien opintomatkojen avulla.

Tarjoamme kaupunkikehittämisen osaamista

Haluamme varmistaa, että alan asiantuntijoilla on erinomainen ja laaja-alainen osaaminen pikaraitiotiehankkeiden ohjelmoinnista osana kaupunkikehittämistä, niin suunnittelusta, hankinnasta, toteutuksesta kuin hallinnastakin.

Koulutuksen järjestäjät

Koulutuksen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta sekä Zürichin opintojaksosta vastaa professori Gunnar Heipp, joka toimii myös koulutuksen vetäjänä.  Helsingin osuudesta vastaa Kaupunkiliikenne Oy ja kaupunkiympäristön toimiala ja Dresdenin osuudesta Dresdner Verkehrsbetriebe AG.

Projektia ohjaa Kaupunkiliikenne Oy:n ja Kaupunkiympäristön toimialan edustajista koostuva ohjausryhmä.

Light Rail Training -koulutusohjelman logo.
Nivelraitiovaunu Helsingin keskustassa.

Yhteystiedot

Onko sinulla kysyttävää koulutuksesta?
Ota yhteyttä!

lightrailtraining@kaupunkiliikenne.fi

HR-asiantuntija Jonne Kuusniemi
puh. 040 334 1847
jonne.kuusniemi@kaupunkiliikenne.fi

Kaupunkiliikenne Oy:n kolmikielinen logo.
Logo, jossa teksti Helsinki.