Ihminen ajaa kaupunkipyörällä.

Kustannustehokkaasti

Ajamme yhteiskunnan kokonaisetua ja tuotamme kustannustehokkaita palveluja, joiden avulla omistajat ja tilaajat saavat mittavia hyötyjä ja kaupunkilaiset vastinetta verorahoilleen.

Lunastamme paikkamme Helsingin seudun raideliikenteen tuottajana huolehtimalla palvelujemme kustannustehokkuudesta, kehittämällä toimintaamme jatkuvasti sekä toteuttamalla investointimme tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja korkealaatuisesti.

Liikennöitsijän ja joukkoliikenteen infrastruktuurin omistajan kaksoisroolin ansiosta olemme raideliikenteen asiantuntija, joka toimii kokonaisuuden ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Emme salli toiminnassamme korruptiota tai lahjontaa, ja puutumme mahdollisiin väärinkäytöksiin nopeasti. Vältämme toimintaa, josta aiheutuu eturistiriitoja, ja torjumme aktiivisesti harmaata taloutta. Varmistamme kumppaniemme ja sidosryhmiemme tasapuolisen kohtelun läpinäkyvällä päätöksenteolla.

Huomioimme vastuullisuusperiaatteemme hankintoja tehdessämme, ja edellytämme niiden noudattamista myös kumppaneiltamme.

Tiesitkö?

Metrovaunuihin on kuljettajien ajopöydälle asennettu DAS-ajonopeusjärjestelmä, joka opastaa ajamaan taloudellisemmin. Energiansäästön lisäksi taloudellinen ajotapa vähentää kaluston ja radan kulumista. Energiansäästötavoite on 10–15 prosenttia vuodessa.