Kädenpuristus.

Vastuu asiakkaista ja sidosryhmistä

Tuotamme omistajalle, tilaajille ja matkustajille laadukkaita, kustannustehokkaita, luotettavia, turvallisia ja esteettömiä liikennepalveluja.

Turvallisuus ennen kaikkea

Turvallinen joukkoliikenne on toimintamme tärkein mittari. Edistämme turvallisuutta yhdessä viranomaisten, sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa. Asiakkaiden toiveita turvallisemmasta joukkoliikenteestä toteutamme esimerkiksi palautteiden ja asiakastyytyväisyyskyselyn avulla.

Varmistamme toimintaedellytykset ja joukkoliikenteen häiriöttömyyden sekä henkilöstön, asiakkaiden, muiden sidosryhmien, tiedon, ympäristön ja omaisuutemme turvallisuuden kaupunkiraideliikennelain mukaisen liikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän avulla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo turvallisuuttamme esimerkiksi säännöllisillä auditoinneilla. Olemme sitoutuneet ylläpitämään ja kehittämään myönteistä turvallisuuskulttuuria.

Huolehtimalla henkilöstön osaamisesta sekä kaluston, ratainfran ja kiinteistöjen kunnosta varmistamme matkustajien ja muiden kaupunkilaisten turvallisuuden. Varmistamme joukkoliikenteen toimivuuden myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa selkeillä toimintamalleilla, jotka on kuvattu valmius- ja jatkuvuussuunnitelmassa.

Tyytyväisiä matkustajia ja yhteistyökumppaneita

Metro-, raitiovaunu- ja Suomenlinnan lauttaliikenteen asiakaskokemuksen laatua mittaamme HSL:n asiakastyytyväisyyskyselyn ja asiakaspalautteen sekä raitioliikenteen osalta myös Mystery shopping -tutkimuksen avulla.

Kumppanuuskyselyyn vastaavat vuosittain tärkeimmät sidosryhmämme ja yhteistyökumppanimme.

Esteettömästi perille

Joukkoliikenteen esteettömyyden edellytykset luodaan pitkälti jo katusuunnittelussa. Esteettömyyden parantamiseksi on tehty useita selvityksiä ja ohjeita, joiden avulla kaikkien matkustajien tarpeet pyritään huomioimaan paremmin. Huomioimme esteettömyyden niin metrojunissa ja raitiovaunuissa kuin asemilla ja pysäkeilläkin.

Esteettömästi raitiovaunulla

Koko raitiovaunukalustomme vara- ja museovaunuja lukuun ottamatta on matalalattiaista. Uusissa Artic-raitiovaunuissa on hyvin tilaa pyörätuoleille.

Suurin osa raitiovaunupysäkeistä on korotettu matalalattiaiseen vaunuun nousun helpottamiseksi. Artic-vaunuissa ja matalalattiaosalla varustetuissa nivelvaunuissa on oviluiska, jonka avulla vaunuun voi nousta kynnyksettömästi. Kuljettajilta voi tarvittaessa kysyä apua oviliuskan käytössä ja muissa raitiovaunun esteettömyyteen liittyvissä asioissa.

Esteettömästi metrolla

Kaikilla metroasemilla on esteetön sisäänkäynti, ja asemilla on aina vähintään yksi hissi. Länsimetron asemilla on myös evakuointihissit. Monilla asemilla on ulko-ovilla ja hisseille johtavilla ovilla äänimajakat, joiden avulla helpotetaan näkövammaisten liikkumista asemilla.

Perusparannuksen läpi käyneillä asemilla on kulkureitit on merkitty lattiaan koho- ja kontrastiraidoin. Metrolaituri ja junan lattia ovat samassa tasossa, ja länsimetron rataosuudella tunneleissa on poistumistaso.

Poikkeustilanteista tiedotetaan kuulutuksin ja laiturinäytöillä. Poikkeusinformaatio syötetään myös opastauluista, hisseistä ja palvelupisteiltä löytyvien induktiosilmukoiden avulla suoraan kuulokojeeseen, jolloin informaatio on kuulovammaisten saatavilla.

Tiesitkö?

Turvallisuus on toimintamme perusta. Jos metrossa koet tai näet tilanteen, johon tarvitaan järjestyksenvalvojia, älä epäröi soittaa numeroon 09 310 12 112. Jos käytät metroa säännöllisesti, numero kannattaa tallentaa omaan kännykkään.