Kaksi ihmistä toimistossa.

Vastuullinen työnantaja

Pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista ja ylläpidämme henkilöstöä arvostavaa toimintakulttuuria.

Tavoitteenamme on olla vastuullinen ja haluttu työpaikka, jossa henkilöstö voi hyvin ja joka tarjoaa mahdollisuuden merkityksellisen työn tekemiseen ja työssä kehittymiseen. Osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on edellytys strategisten tavoitteidemme toteutumiselle. Tavoitteeseen pyrimme mm. johtamista ja osaamista kehittämällä sekä työhyvinvointiin panostamalla.

Selvitämme henkilöstömme työhyvinvoinnin tason säännöllisesti, ja teemme tulosten perusteella työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Autamme henkilöstöämme työkyvyn ylläpidossa tarjoamalla tukea ennakoivasti.

Kannustamme henkilöstöämme kehittämään osaamistaan ja tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä työssä. Arvostamme jokaisen asiantuntemusta ja ylläpidämme kehitysmyönteistä kulttuuria. Kerromme avoimesti ja rehellisesti toimintaamme ja henkilöstöömme liittyvistä asioista.

Jokaista työntekijäämme kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti, emmekä salli minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista käytöstä. Jos sellaista kuitenkin ilmenee, meillä on selkeä toimintamalli tilanteisiin puuttumiseen. Kohtelemme myös työnhakijoita yhdenvertaisesti.

Turvallinen työpaikka

Työsuojelutoiminnalla ja työturvallisuusriskejä hallitsemalla luomme terveellisen ja turvallisen työpaikan henkilöstöllemme. Edellytämme, että työntekijämme toimivat kaikissa tilanteissa turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti. Perehdytämme myös urakoitsijamme ja alihankkijamme turvallisiin työskentelytapoihin, ja edellytämme ja valvomme ohjeiden noudattamista. Jokaisen työntekijämme velvollisuus on noudattaa ohjeita ja ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspoikkeamista.

Tyytyväiset työntekijät

Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin palkitsemalla työtekijöitämme hyvästä työstä, kehittämällä heidän osaamistaan, tarjoamalla mm. erilaisia liikuntapalveluja ja edistämällä vuosittain hyvinvointikyselyissä esiin nousseita kehittämiskohteita.  Työntekijöillämme on mahdollisuus edetä urallaan. Esimerkiksi raitiovaunun- ja metrojunankuljettajat voivat sisäisen koulutuksen kautta edetä liikennetyönjohtajiksi.

Tiesitkö?

Käytössämme on korvaavan työn malli; jos työntekijä ei pysty tilapäisesti tekemään sairauden, sen oireen tai tapaturman vuoksi omaa työtään, hänen on mahdollista tehdä muuta, fyysisesti kevyempää työtä.