Hiilineutraali Kaupunkiliikenne -ohjelma Hilkka

Hiilineutraali Kaupunkiliikenne -ohjelma Hilkka on meidän tapamme vastata ilmastohaasteisiin. Haluamme toimia suunnannäyttäjinä infra-alan ja liikennepalvelujen hiilineutraaliudessa ja muuttaa koko alan toimintaa.

Parhaillaan työstövaiheessa oleva Hilkka-ohjelma tulee valmistuessaan olemaan väline, jolla systematisoimme päästövähennystoimenpiteiden ja hiilineutraaliustavoitteen toteutuksen.

Työ perustuu keväällä 2021 laaditun päästölaskennan tuloksiin, jonka mukaan toimintamme suurimmat päästöt syntyvät rakentamisesta ja kalustohankinnasta.

Hilkka-ohjelman kunnianhimon taso on kova, ja se vaatii meiltä toimintatapojen muutosta. Konkreettisella tasolla se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että metroasemien peruskorjauksissa pohdimme erilaisia energiatehokkuusratkaisuja ja kiertotalouden mahdollisuuksia.

Vihreät nuolet ympyrässä ja sen sisällä metro, ratikka, Suomenlinnan lautta ja kaupunkipyörä. Kuva esittää Kaupunkiliikeneen kiertotaloutta.

Rehellisesti ja avoimesti

Olemme tunnettuja ja ylpeitä vihreällä sähköllä toimivista joukkoliikennevälineistämme, mutta se ei yksin riitä. Haluamme kertoa rehellisesti myös raideliikenteen laajentamisen kääntöpuolesta – niistä isoista päästöistä, joita syntyy rakennushankkeissamme. Niiden päätöksenteko ei voi perustua pelkästään kustannuksiin vaan myös päästövaikutukset on huomioitava. Tämä saattaa ainakin alkuun nostaa kustannuksia.

Hilkka-ohjelman myötä emme tule vaatimaan toimenpiteitä vain itseltämme vaan myös sidosryhmiltämme ja omistajiltamme.  Suurimmat päästömme syntyvät betonin ja teräksen käytöstä sekä kalustohankinnoista.

Haluamme vaatia tilaajina urakoitsijoilta vaikkapa vähäpäästöisen betonin käyttöä. Vaatimuksillamme on merkitystä laajemminkin: mahdollistamme markkinan kehittymisen ja annamme hyvää esimerkkiä muille toimijoille.

Konkreettisten toimenpiteiden lisäksi Hilkka-ohjelmassa päätetään tarkemman tason alatavoitteet, joita voivat olla esimerkiksi kiinteistökohtaiset energiatehokkuustavoitteet tai rakentamisen materiaalien vähäpäästöisyys. Mitattavampien alatavoitteiden avulla pystymme seuraamaan päästövähennystyömme etenemistä.

Hilkka-ohjelman projektipäällikkönä toimii Kaupunkiliikenteen laatu- ja ympäristöpäällikkö Maija Sarpo.

Piirroskuva supersankari Hilkasta.

Hilkka on meidän kaikkien vastuullisten sankari!

Hiilidioksidipäästöt haastavat kaupunkiliikenteen! Tästä tärkeästä mutta osin vaikeaselkoista aiheesta avuksemme rientää kertomaan ekosankarimme Hilkka, joka kannustaa infra-alan ja liikennepalvelut hiilineutraaleihin tekoihin ja päättää muuttaa koko alan toimintaa. Hilkka tietää, että pienistä kiskoista kasvaa kokonainen raitiotie. Siksi Hilkka lupaa paljastaa joka kuukausi pieniä ja miksei suurempiakin hiilineutraaleja tekojamme. Seuraa Hilkkaa somessa. Keräämme Kuukauden Hilkat myös tälle nettisivulle.

Heinäkuun 2022 Hilkka

Hilkka on ryhtynyt laskemaan rakentamisen hiilijalanjälkeä, eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä rakentamisesta syntyy. Meidän tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, joten paljon on vielä tehtävää. Esimerkiksi Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa isot päästöt aiheuttavat Hermannin rantatielle valettavat betonipohjalaatat.  Siksi on tärkeää valita oikeanlaisia rakentamistuotteita, kuten vähäpäästöistä betonia ja kierrätysmateriaaleja. Näin hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä askel kerrallaan.  

Kesäkuun 2022 Hilkka

Hilkka on käynyt istuttamassa uhanalaista idänmasmaloa Raide-Jokerin varikkoalueelle. Hilkka kertoo, että Idänmasmalo on keltakukkainen hernekasvi. Se on levinnyt Suomeen jääkauden jälkeen. Nykyään laji sinnittelee luonnossa enää muutamalla lämpimällä harjunrinteellä Hämeessä ja Itä-Suomessa. Helsinkiin laji on todennäköisesti levinnyt 1900-luvun alkupuolella venäläisten sotilaiden hevosten heinien mukana. Masmaloilla elää joitakin harvinaisia hyönteislajeja, kuten uhanalainen pikkusinisiipi. Kun kasvi leviää ja runsastuu, hyönteiset voivat hyödyntää kasvia, mikä voi lisätä sitä kautta uhanalaisten perhosten ja muiden hyönteisten populaatioita. Siirtoistutuksen myötä siis paitsi edistetään idänmasmalon leviämistä, tuetaan myös laajemmin luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää Idänmasmalon istutuksesta Raide-Jokerin nettisivuilta.

Toukokuun 2022 Hilkka

Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeessa Hilkka toteuttaa Hiilineutraalin Helsingin Päästöttömät työmaat -green dealia, jolla vähennämme päästöjä työmailla. Green dealin myötä Hilkka pitää huolta, että sitoudumme käyttämään uusiutuvia ja hiilineutraaleja polttoaineita työmaillamme, kuten fossiilitonta polttoainetta vähäpäästöisissä työkoneissa ja -kuorma-autoissa, sekä uusiutuvaa sähköä työmaan toiminnoissa ja sosiaalitiloissa.