Hiilineutraali Kaupunkiliikenne 2030

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2030, mutta jo vuonna 2025 nollaamme oman toimintamme suorat ja ostoenergianenergian päästöt. Haluamme olla suunnannäyttäjä liikennöinti- ja infra-alan hiilineutraaliudessa. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme kestäviä valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa.

Tuotamme kestävän liikkumisen palveluja, jotka vähentävät liikenteen päästöjä ja mahdollistavat tiiviin, raideliikenteeseen perustuvan kaupunkirakenteen muodostumisen.

Keväällä 2021 tekemämme päästölaskennan mukaan valtaosa kasvihuonekaasupäästöistämme syntyy kuitenkin uuden ratainfran ja varikoiden rakentamisesta sekä kalustohankinnoista.

Siksi laadimme Hiilineutraali Kaupunkiliikenne eli Hilkka-ohjelman, jossa keskitytään nimenomaan näiden päästöjen vähentämiseen. Hilkka-ohjelma varmistaa ja systematisoi strategisen tavoitteemme toteutumisen.

Rehellisesti ja avoimesti

Raideliikenteen laajentaminen on tärkeää liikenteen päästöjen ja kaupunkikehityksen kannalta, mutta sillä on kääntöpuolensa, josta haluamme kertoa rehellisesti. Rakentaminen aiheuttaa valtavan hiilipiikin, jota täytyy madaltaa kunnianhimoisin toimenpitein, jotta pääsemme kansallisiin ja pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotavoitteisiin. Toimenpiteet nostavat investointien kustannuksia ja hiilen hinta tulee huomioida investoinneista päätettäessä.

Hiilineutraaliustavoite vaatii meiltä toimintatapojen muutoksia ja uuden opettelua.

Haluamme tehdä sen yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tilaajana voimme kirittää koko infra-alan kehittymistä asettamalla hankkeillemme ilmastotavoitteita ja vaatimalla kumppaneiltamme uusimman teknologian käyttöönottoa ja innovatiivisuutta.

Panostamme esimerkiksi betonin ja teräksen päästöjen vähentämiseen, kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian pientuotantoon, työkoneiden päästöjen vähentämiseen sekä liikennöintikaluston energiatehokkuuteen ja tuotannon päästöjen vähentämiseen.

Kaupunkiliikenne Oy:n tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030. Haluamme olla suunnannäyttäjä infra- ja liikennepalvelualan hiilineutraalisuuden kehittämisessä. Kannamme vastuun kaiken toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme kestäviä valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa. Toteutamme tavoitteemme Hiilineutraali Kaupunkiliikenne eli Hilkka-ohjelman avulla. Ohjelma on jaettu ohjelma-alueisiin, jotka toteuttamalla saavutamme tavoitteemme. Niitä ovat hiilineutraali investointisuunnittelu ja omistajaohjaus, liikennöinti, päästötön työmaa, energiatehokkaat kiinteistöt, hiilineutraali suunnittelunohjaus, hiilineutraalit hankinnat sekä liikennöintikaluston hankinnat.
Silmälasipäinen Hilkka-piirroshahmo ja teksti Hilkka on meidän kaikkien vastuullisten sankari.

Hilkka on meidän kaikkien vastuullisten sankari!

Hiilidioksidipäästöt haastavat kaupunkiliikenteen! Tästä tärkeästä mutta osin vaikeaselkoista aiheesta avuksemme rientää kertomaan ekosankarimme Hilkka, joka kannustaa infra-alan ja liikennepalvelut hiilineutraaleihin tekoihin ja päättää muuttaa koko alan toimintaa. Hilkka tietää, että pienistä kiskoista kasvaa kokonainen raitiotie. Siksi Hilkka lupaa paljastaa joka kuukausi pieniä ja miksei suurempiakin hiilineutraaleja tekojamme. Seuraa Hilkkaa somessa. Keräämme Kuukauden Hilkat myös tälle nettisivulle.

Maaliskuun 2023 Hilkka

Hilkka on perehtynyt nykyiseen Koskelan varikkoon ja todennut, että kohteessa on paljon kalusteita ja laitteita, joita on mahdollista hyödyntää jatkossakin. Niitä on kartoitettu hankesuunnitelmavaiheen aikana, ja niille tullaan määrittämään jatkosijoituspaikka joko tulevalla uudella Koskelan varikolla tai jossain muualla. Rakennusmateriaalien osalta Hilkka pitää tärkeänä, että ne kierrätetään aina, jos vain mahdollista. Esimerkiksi betonimurskaa voidaan käyttää maanrakennuksessa, jos se on siihen soveltuvaa. Purettavista materiaaleista on tehty hyötykäyttökelpoisuusanalyysejä, ja niitä täydennetään hankkeen edetessä. Hilkka pitää huolen, että kaikki kierrätettävissä oleva kierrätetään.

Helmikuun 2023 Hilkka

Kun metrojunien energiansäästöä haluttiin parantaa ja kuljettajien energiatehokasta ajotyyliä kehittää, oli Hilkalla tietysti näppinsä pelissä. Ajo-ohjausjärjestelmä Driver Advisory System eli DAS asennettiin metrojunankuljettajien käyttöön muutama vuosi sitten. Sen käyttö on vähentänyt metrojunien energiankulutusta viisi prosenttia. Lisäksi liikenteen täsmällisyys on parantunut, seis-opastinten ohitukset ovat laskeneet ja kiskojarrun käyttö vähentynyt.

Tammikuun 2023 Hilkka

Hilkan vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti, ja tälle vuodelle on suunnitteilla paljon tekemistä. Parhaillaan käynnissä on mm. hankintojen ilmastokriteerien kehittäminen, kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja investointihankkeiden ilmastotavoitteiden määrittely. Vuonna 2023 Hilkka keskittyy erityisesti vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käyttöönottoon sekä rakennustyömaiden päästöjen vähentämiseen. Lisäksi Hilkka kehittää hiilineutraaliuden huomioimista investointien päätöksenteossa ja rakennushankkeiden suunnittelussa. Seuraa Hilkkaa, niin kuulet tarkemmin mitä kaikkea saamme aikaan!

Joulukuun 2022 Hilkka

Hilkka ottaa osaa sähkönsäästötalkoisiin! Parhaillaan kuljettajat pyrkivät sääolosuhteet huomioiden entistä taloudellisempaan ajotapaan Säästetään sähköä – rullataan raiteilla -kampanjan tuella.  Lisäksi metroasemilla, joissa useammat liukuportaat vievät samaan suuntaan,  pysäytetään portaita sähkön säästämiseksi. Meneillään ja kehitteillä on myös tukku muita sähkönsäästötoimenpiteitä.

Marraskuun 2022 Hilkka

Hilkka on ryhtynyt vaatimaan urakoitsijoiltamme vähähiilistä betonia. Esimerkiksi Ruskeasuon varikkotyömaalla sopivia käyttökohteita on selvitetty yhdessä betonivalmistajan kanssa, ja vähähiilisellä betonilla on valettu jo mm. anturoita. Tämän lisäksi raudoitteiden tukemisessa on hyödynnetty 2-luokan betonikiviä muovisten raudoitustukien sijaan, jolloin hukkabetoni on hyvässä käytössä. Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa Hilkka on ryhtynyt rakentamaan suuria maanalaisia betonirakenteita vähähiilisellä betonilla.

Lokakuun 2022 Hilkka

Hilkka vieraili Laakson sairaalan rakennuksen purkunäytöksessä, jossa valmistettiin betonimursketta vanhasta rakennuksesta. Hilkka pääsi todistamaan, kuinka murske vietiin naapurityömaalle Ruskeasuon varikolle pohjarakentamisen materiaaliksi. Betonimursketta käytettiin neitseellisen soramurskeen sijasta, jolloin materiaalikierrätyksessä säästyi sekä rahaa että luonnonvaroja.

Syyskuun 2022 Hilkka

Hilkkaa kiinnostaa akkupienkoneiden käyttö Kaupunkiliikenteen rakentamis- ja kunnossapitotoiminnassa, koska niiden käytöstä ei aiheudu päästöjä. Hilkka on ryhtynyt selvittämään, mitkä kaikki Kaupunkiliikenteen työkoneista voisivat olla akkukäyttöisiä. Hän on havainnut, että esimerkiksi moottorisahoja ja erilaisia laikkaleikkureita voitaisiin käyttää akullisina ja ryhtynyt laittamaan niitä jo ostoslistalle.

Elokuun 2022 Hilkka

Hilkalla on pitänyt kiirettä Kaupunkiliikenteen sähkönsyöttöasemien parissa. Hän rakentaa parhaillaan metron sähkönsyöttöaseman katolle aurinkovoimalaa. Se tuottaa sähkön viilennyslaitteille, jotka jäähdyttävät muuntajia ja prosessilaitteistoa. Niiden tehtävänä on muuttaa sähkö metrojunille sopivaksi. 

Eikä tässä vielä kaikki: Lisäksi Hilkka viilentää toisaalla ratikan sähkönsyöttöaseman laitteiston kaukolämmön/-kylmän avulla. Samalla Hilkka ottaa talteen hukkaenergia kaukolämpöjärjestelmään, jolla pystytään lämmittämään lukuisia pääkaupunkiseudun rakennuksia.

Heinäkuun 2022 Hilkka

Hilkka on ryhtynyt laskemaan rakentamisen hiilijalanjälkeä, eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä rakentamisesta syntyy. Meidän tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, joten paljon on vielä tehtävää. Esimerkiksi Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa isot päästöt aiheuttavat Hermannin rantatielle valettavat betonipohjalaatat.  Siksi on tärkeää valita oikeanlaisia rakentamistuotteita, kuten vähäpäästöistä betonia ja kierrätysmateriaaleja. Näin hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä askel kerrallaan.  

Kesäkuun 2022 Hilkka

Hilkka on käynyt istuttamassa uhanalaista idänmasmaloa Raide-Jokerin varikkoalueelle. Hilkka kertoo, että Idänmasmalo on keltakukkainen hernekasvi. Se on levinnyt Suomeen jääkauden jälkeen. Nykyään laji sinnittelee luonnossa enää muutamalla lämpimällä harjunrinteellä Hämeessä ja Itä-Suomessa. Helsinkiin laji on todennäköisesti levinnyt 1900-luvun alkupuolella venäläisten sotilaiden hevosten heinien mukana. Masmaloilla elää joitakin harvinaisia hyönteislajeja, kuten uhanalainen pikkusinisiipi. Kun kasvi leviää ja runsastuu, hyönteiset voivat hyödyntää kasvia, mikä voi lisätä sitä kautta uhanalaisten perhosten ja muiden hyönteisten populaatioita. Siirtoistutuksen myötä siis paitsi edistetään idänmasmalon leviämistä, tuetaan myös laajemmin luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää Idänmasmalon istutuksesta Raide-Jokerin nettisivuilta.

Toukokuun 2022 Hilkka

Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeessa Hilkka toteuttaa Hiilineutraalin Helsingin Päästöttömät työmaat -green dealia, jolla vähennämme päästöjä työmailla. Green dealin myötä Hilkka pitää huolta, että sitoudumme käyttämään uusiutuvia ja hiilineutraaleja polttoaineita työmaillamme, kuten fossiilitonta polttoainetta vähäpäästöisissä työkoneissa ja -kuorma-autoissa, sekä uusiutuvaa sähköä työmaan toiminnoissa ja sosiaalitiloissa.