Hiilineutraali Kaupunkiliikenne 2030

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2030, mutta jo vuonna 2025 nollaamme oman toimintamme suorat ja ostoenergianenergian päästöt. Haluamme olla suunnannäyttäjä liikennöinti- ja infra-alan hiilineutraaliudessa. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme kestäviä valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa.

Tuotamme kestävän liikkumisen palveluja, jotka vähentävät liikenteen päästöjä ja mahdollistavat tiiviin, raideliikenteeseen perustuvan kaupunkirakenteen muodostumisen.

Keväällä 2021 tekemämme päästölaskennan mukaan valtaosa kasvihuonekaasupäästöistämme syntyy kuitenkin uuden ratainfran ja varikoiden rakentamisesta sekä kalustohankinnoista.

Siksi laadimme Hiilineutraali Kaupunkiliikenne eli Hilkka-ohjelman, jossa keskitytään nimenomaan näiden päästöjen vähentämiseen. Hilkka-ohjelma varmistaa ja systematisoi strategisen tavoitteemme toteutumisen.

Rehellisesti ja avoimesti

Raideliikenteen laajentaminen on tärkeää liikenteen päästöjen ja kaupunkikehityksen kannalta, mutta sillä on kääntöpuolensa, josta haluamme kertoa rehellisesti. Rakentaminen aiheuttaa valtavan hiilipiikin, jota täytyy madaltaa kunnianhimoisin toimenpitein, jotta pääsemme kansallisiin ja pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotavoitteisiin. Toimenpiteet nostavat investointien kustannuksia ja hiilen hinta tulee huomioida investoinneista päätettäessä.

Hiilineutraaliustavoite vaatii meiltä toimintatapojen muutoksia ja uuden opettelua.

Haluamme tehdä sen yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tilaajana voimme kirittää koko infra-alan kehittymistä asettamalla hankkeillemme ilmastotavoitteita ja vaatimalla kumppaneiltamme uusimman teknologian käyttöönottoa ja innovatiivisuutta.

Panostamme esimerkiksi betonin ja teräksen päästöjen vähentämiseen, kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian pientuotantoon, työkoneiden päästöjen vähentämiseen sekä liikennöintikaluston energiatehokkuuteen ja tuotannon päästöjen vähentämiseen.

Kaupunkiliikenne Oy:n tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030. Haluamme olla suunnannäyttäjä infra- ja liikennepalvelualan hiilineutraalisuuden kehittämisessä. Kannamme vastuun kaiken toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme kestäviä valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa. Toteutamme tavoitteemme Hiilineutraali Kaupunkiliikenne eli Hilkka-ohjelman avulla. Ohjelma on jaettu ohjelma-alueisiin, jotka toteuttamalla saavutamme tavoitteemme. Niitä ovat hiilineutraali investointisuunnittelu ja omistajaohjaus, liikennöinti, päästötön työmaa, energiatehokkaat kiinteistöt, hiilineutraali suunnittelunohjaus, hiilineutraalit hankinnat sekä liikennöintikaluston hankinnat.
Hilkka-piirroshahmo kukkakedolla.

Hiilidioksidipäästöt haastavat kaupunkiliikenteen! Apuun rientää ekosankarimme Hilkka. Hän kannustaa infra-alan ja liikennepalvelut hiilineutraaleihin tekoihin ja päättää muuttaa koko alan toimintaa. Hilkka tietää, että pienistä kiskoista kasvaa kokonainen raitiotie. Siksi hän lupaa paljastaa sinullekin pieniä ja miksei suurempiakin hiilineutraaleja tekojamme.

Maaliskuun 2023 Hilkka

Hilkka on hypännyt kouluttajan rooliin pitämällä kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden työpajoja jo osalle rakentamisprojekteista vastaaville ammattilaisillemme. Niissä työstettiin kierrättämismahdollisuuksia sekä ideoitiin materiaalitehokkuuden, korjattavuuden, purettavuuden ja uudelleenkäytön ratkaisuja, joilla voidaan vähentää rakentamisen päästöjä. Osallistujat pääsivät ideoimaan, miten kiertotaloutta voisi toteuttaa heidän projekteissaan. Hilkka on tunnistanut työpajojen myötä entistä laajemman projektien välisen yhteistyön, suunnitteluohjeiden päivityksen ja kierrätysmateriaalipankin luomisen ja käyttämisen merkityksen. Hilkka säästää sekä rahaa että luonnonmateriaaleja toteuttamalla kiertotaloutta.   

Helmikuun 2024 Hilkka

Hilkka on huomannut hiililaskentojen perusteella, että esimerkiksi raitiotien rakentamisessa huomattavan suuren osan koko hiilijalanjäljestä muodostaa betoni. Sen sideaineen sementin valmistamisen päästöt ovat erityisen suuret. Onneksi sementtiä voidaan nykypäivänä korvata vähäpäästöisemmillä sideaineilla, jolloin betoni aiheuttaa entistä vähemmän päästöjä. Hilkka teki hartiavoimin töitä päästöjen vähentämiseksi ja vähäpäästöisen betonin käyttämiseksi, ja sai lopputuloksena Kaupunkiliikenteen rakentamisen ja kunnossapidon projekteissa saavutettua vuonna 2023 hiilidioksidiin verrattavia päästösäästöjä yhteensä huimat neljä ja puoli miljoonaa kiloa! Päästösäästöillämme voisi esimerkiksi ajaa vuoden 2020 henkilöautolla 37 miljoonaa kilometriä eli yli 900 kertaa maapallon ympäri!

Lue lisää

Tammikuun 2024 Hilkka

Hilkka keskittyi Raide-Jokeri-hankkeessa erityisesti luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Hilkka ei jättänyt kiveäkään kääntämättä vaan otti huomioon koko pikaratikkareitin laajuudella niin vesistöt, liito-oravat kuin muutkin uhanalaiset eläimet sekä niiden kulkureitit ja pesimismahdollisuudet. Rakentamisesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia Hilkka vähensi mm. kiertotaloutta hyödyntämällä.

Lue lisää Hilkan urotöistä Raide-Jokerissa.  

Joulukuun 2023 Hilkka

Pyöräily jos mikä on ympäristölle ystävällistä toimintaa. Hilkka huomasi, että pyöräparkkien asentamisesta aiheutuu päästöjä. Hilkan laskelmien mukaan betoni ja ruostumaton teräs aiheuttavat päästöistä huomattavan osan, ja hän keksi asentamiseen ekologisempia tapoja. Ne vähensivät päästöjä huimat 40 prosenttia, koska betonia ei tarvittu niin paljon. Innoissaan laskelmistaan Hilkka pisti rälläkän soimaan, optimoi asentamisratkaisuja ja ideoi, että pyöräkatokset ja telineiden osat voitaisiin tulevaisuudessa osittain korvata puulla ja kierrätysteräksellä. Se voisi nimittäin vähentää päästöjä jopa 88 prosenttia!     

Lue lisää:

Marraskuun 2023 Hilkka

Hankkeemme Kalasatamasta Pasilaan, Raide-Jokeri ja Ruskeasuon varikko saivat Kuntarahoitukselta vihreää rahoitusta. Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen rahoitusjärjestelmä kannustaa ympäristöasioiden supersankari Hilkkaa myös tulevaisuudessa rakentamaan hankkeitaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. Hilkka on ylpeä siitä, että hankkeemme saivat hyvät arvosanat vastuullisuudesta  –Kalasatamasta Pasilaan -hanke täydet 10 pistettä! Käytännössä se tarkoittaa edullisempaa rahoitusta, kun voidaan osoittaa korkea laatu ympäristötyössä esimerkisi sertifiointien, hiililaskennan ja  vähäpäästöisempien materiaalien käyttämisen myötä.​

Lokakuun 2023 Hilkka

Hilkalla on erinomaisia uutisia! Hilkka on motivoinut Kalasatamasta Pasilaan -hanketta kierrättämisen iloihin niin hyvin, että tähän mennessä kierrätyskelpoisista materiaaleista on hankkeessa hyödynnetty lähes 90 prosenttia. Uudelleen on käytetty mm. reunakivet, maakivet, kasvualustat, pintamaat, vanhat rakennekerrokset, alueilta puretut betonirakenteet ja kynnysarvomaat. Kierrätykseen liittyvät tavoitteet Hilkka sitoi hankkeen avaintulosalueisiin, mikä takasi sen, että tavoitetta toteuttamaan varattiin tarvittavat henkilöt ja heidän aikaansa suunnitteluun.

Lue kiertotalousasiantuntija Riina Rantsin blogikirjoitus aiheesta.

Syyskuun 2023 Hilkka

Hilkka on Kaupunkiliikenteen kestävän kehityksen lähettiläs, joka luotsaa yhtiötämme ja koko alaa kohti hiilineutraaliutta. Kestävä kehitys ei ulotu meillä pelkästään ympäristön huomioimiseen, vaan strategiamme antaa meille askelmerkit myös sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kehittämiseen. Panostamme toimenpiteisiin, jotka takaavat, että asiakkaamme ovat entistä tyytyväisempiä yhtistyöhömme ja työntekijät työolosuhteisiinsa.

Elokuun 2023 Hilkka

Hilkalla on näppinsä pelissä Kaupunkiliikenteen lukuisissa suurissa hankkeissa, joita kaikkia tehdään ympäristöä kunnioittaen. Yksi hankkeista on Ruskeasuon varikko. Varikolla tehdään niin paljon ympäristöä vaalivia tekoja, että niistä on koottu oma erillinen sivunsa. Käy tutustumassa, miten tulevaisuuden varikkoa rakennetaan. Sivulle Hilkka on koonnut yleisinfon, rakennustyön etappeja, tietoa työn edistymisestä ja mikä tärkeintä, viherjuttuja yhdessä varikon rakentajan, Skanskan, ympäristövastaavan kanssa.

Lue lisää Ruskeasuon varikosta

Heinäkuun 2023 Hilkka

Yksi Kaupunkiliikenteen tärkeimmistä tehtävistä on rakentaa ratainfraa, jotta me ihmiset pääsemme liikkumaan kestävästi. Hilkka pitää huolen luonnon monimuotoisuudesta radoilla. Nurmikivipintaiset radat ovat jo tulleet suurimmalle osalle meistä tutuiksi. Uusille raitoteille rakennetaan kasviratoja, joissa kasvaa Suomessa luontaisesti esiintyviä kasveja, esimerkiksi maksaruohoja. Kasvit tarjoavat mm. ravintoa pölyttäjille ja ylläpitävät siten luonnon tasapainoa ja edistävät eliöiden helppoa liikkumista rakennetussa ympäristössä. Asian intohimoisena edistäjänä Hilkka myös jakaa tietoa monimuotoisuuden huomioimisesta kaupunkirakentamisessa alan asiantuntijoille eri foorumeissa.  

Kesäkuun 2023 Hilkka

Hilkka kapusi metrovarikon katolle tutustumaan siellä sijaitsevaan aurinkosähkövoimalaan. Aurinkopaneelit tuottavat fossiilitonta energiaa erityisesti aurinkoisina päivinä kesäisin, mutta myös muina aikoina. Hilkka laski, että aurinkovoimala on tuottanut sähköä jo 1,3 GWh käyttöönotostaan lähtien, ja jokainen päivä tuottaa lisää puhdasta energiaa. Tuotetulla energialla vähennetään metrovarikon kiinteistön energian ostotarvetta. Vastaavalla tuotetulla sähkömäärällä voitaisiin ajella huimat 1 627 408 metromatkaa! Hilkka puuhaa seuraavaksi aurinkosähkötyömaata Itäkeskuksen sähkönsyöttöaseman katolle.

Toukokuun 2023 Hilkka

Hilkka on innostunut taas kevään tultua pyöräilemään. Tiesitkö, että Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräverkostoon kuuluu jo lähes 4 600 pyörää ja 460 pyöräasemaa? Kaupunkiliikenne Oy vastaa palvelun hankinnasta Helsingissä ja kaupunkipyöräasemat levittäytyvät jo lähes koko kaupungin alueelle. Yhteiskäyttöiset kulkuvälineet, kuten kaupunkipyörät, sujuvoittavat kaupunkilaisten liikkumista ja parantavat joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä matkaketjujen toimivuutta. Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä pyöräilyn osuutta liikkumismuotona 20 % vuoteen 2035 mennessä, ja tämän kasvun mahdollistamisessa pyöräilijöille suunnattujen palvelujen rooli on merkittävä. Pyöräliikennettä kehittämällä edistämme myös terveyttä, säästämme ympäristöä ja vähennämme liikenteen päästöjä. Kaupunkiliikenne on omalta osaltaan varmistamassa, että esimerkiksi pyöräpysäköintipaikkojen ja -palveluiden määrä vastaa kysyntää sekä käyttäjien tarpeita.

Huhtikuun 2023 Hilkka

Hilkka haluaa, että rakentamisen päästöjä vähennetään käyttämällä vähäpäästöisempää betonia. Esimerkiksi raitiotien rakentamisessa betonin käyttö muodostaa huomattavan suuren osan hiilijalanjäljestä. Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa Hilkka käyttää vähäpäästöisempää betonia paalulaatoissa, joita rakennetaan heikkojen pohjaolosuhteiden vuoksi poikkeuksellisen paljon. Hilkka on tyytyväinen, sillä päästövähennys tavanomaiseen betoniin verrattuna on ollut 23 prosenttia. Kokonaisuudessaan Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa on käytetty vähäpäästöisempää betonia huimat 24 tuhatta kuutiota.

Maaliskuun 2023 Hilkka

Hilkka on perehtynyt nykyiseen Koskelan varikkoon ja todennut, että kohteessa on paljon kalusteita ja laitteita, joita on mahdollista hyödyntää jatkossakin. Niitä on kartoitettu hankesuunnitelmavaiheen aikana, ja niille tullaan määrittämään jatkosijoituspaikka joko tulevalla uudella Koskelan varikolla tai jossain muualla. Rakennusmateriaalien osalta Hilkka pitää tärkeänä, että ne kierrätetään aina, jos vain mahdollista. Esimerkiksi betonimurskaa voidaan käyttää maanrakennuksessa, jos se on siihen soveltuvaa. Purettavista materiaaleista on tehty hyötykäyttökelpoisuusanalyysejä, ja niitä täydennetään hankkeen edetessä. Hilkka pitää huolen, että kaikki kierrätettävissä oleva kierrätetään.

Helmikuun 2023 Hilkka

Kun metrojunien energiansäästöä haluttiin parantaa ja kuljettajien energiatehokasta ajotyyliä kehittää, oli Hilkalla tietysti näppinsä pelissä. Ajo-ohjausjärjestelmä Driver Advisory System eli DAS asennettiin metrojunankuljettajien käyttöön muutama vuosi sitten. Sen käyttö on vähentänyt metrojunien energiankulutusta viisi prosenttia. Lisäksi liikenteen täsmällisyys on parantunut, seis-opastinten ohitukset ovat laskeneet ja kiskojarrun käyttö vähentynyt.

Tammikuun 2023 Hilkka

Hilkan vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti, ja tälle vuodelle on suunnitteilla paljon tekemistä. Parhaillaan käynnissä on mm. hankintojen ilmastokriteerien kehittäminen, kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja investointihankkeiden ilmastotavoitteiden määrittely. Vuonna 2023 Hilkka keskittyy erityisesti vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käyttöönottoon sekä rakennustyömaiden päästöjen vähentämiseen. Lisäksi Hilkka kehittää hiilineutraaliuden huomioimista investointien päätöksenteossa ja rakennushankkeiden suunnittelussa. Seuraa Hilkkaa, niin kuulet tarkemmin mitä kaikkea saamme aikaan!

Joulukuun 2022 Hilkka

Hilkka ottaa osaa sähkönsäästötalkoisiin! Parhaillaan kuljettajat pyrkivät sääolosuhteet huomioiden entistä taloudellisempaan ajotapaan Säästetään sähköä – rullataan raiteilla -kampanjan tuella.  Lisäksi metroasemilla, joissa useammat liukuportaat vievät samaan suuntaan,  pysäytetään portaita sähkön säästämiseksi. Meneillään ja kehitteillä on myös tukku muita sähkönsäästötoimenpiteitä.

Marraskuun 2022 Hilkka

Hilkka on ryhtynyt vaatimaan urakoitsijoiltamme vähähiilistä betonia. Esimerkiksi Ruskeasuon varikkotyömaalla sopivia käyttökohteita on selvitetty yhdessä betonivalmistajan kanssa, ja vähähiilisellä betonilla on valettu jo mm. anturoita. Tämän lisäksi raudoitteiden tukemisessa on hyödynnetty 2-luokan betonikiviä muovisten raudoitustukien sijaan, jolloin hukkabetoni on hyvässä käytössä. Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa Hilkka on ryhtynyt rakentamaan suuria maanalaisia betonirakenteita vähähiilisellä betonilla.

Lokakuun 2022 Hilkka

Hilkka vieraili Laakson sairaalan rakennuksen purkunäytöksessä, jossa valmistettiin betonimursketta vanhasta rakennuksesta. Hilkka pääsi todistamaan, kuinka murske vietiin naapurityömaalle Ruskeasuon varikolle pohjarakentamisen materiaaliksi. Betonimursketta käytettiin neitseellisen soramurskeen sijasta, jolloin materiaalikierrätyksessä säästyi sekä rahaa että luonnonvaroja.

Syyskuun 2022 Hilkka

Hilkkaa kiinnostaa akkupienkoneiden käyttö Kaupunkiliikenteen rakentamis- ja kunnossapitotoiminnassa, koska niiden käytöstä ei aiheudu päästöjä. Hilkka on ryhtynyt selvittämään, mitkä kaikki Kaupunkiliikenteen työkoneista voisivat olla akkukäyttöisiä. Hän on havainnut, että esimerkiksi moottorisahoja ja erilaisia laikkaleikkureita voitaisiin käyttää akullisina ja ryhtynyt laittamaan niitä jo ostoslistalle.

Elokuun 2022 Hilkka

Hilkalla on pitänyt kiirettä Kaupunkiliikenteen sähkönsyöttöasemien parissa. Hän rakentaa parhaillaan metron sähkönsyöttöaseman katolle aurinkovoimalaa. Se tuottaa sähkön viilennyslaitteille, jotka jäähdyttävät muuntajia ja prosessilaitteistoa. Niiden tehtävänä on muuttaa sähkö metrojunille sopivaksi. 

Eikä tässä vielä kaikki: Lisäksi Hilkka viilentää toisaalla ratikan sähkönsyöttöaseman laitteiston kaukolämmön/-kylmän avulla. Samalla Hilkka ottaa talteen hukkaenergia kaukolämpöjärjestelmään, jolla pystytään lämmittämään lukuisia pääkaupunkiseudun rakennuksia.

Heinäkuun 2022 Hilkka

Hilkka on ryhtynyt laskemaan rakentamisen hiilijalanjälkeä, eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä rakentamisesta syntyy. Meidän tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, joten paljon on vielä tehtävää. Esimerkiksi Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa isot päästöt aiheuttavat Hermannin rantatielle valettavat betonipohjalaatat.  Siksi on tärkeää valita oikeanlaisia rakentamistuotteita, kuten vähäpäästöistä betonia ja kierrätysmateriaaleja. Näin hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä askel kerrallaan.  

Kesäkuun 2022 Hilkka

Hilkka on käynyt istuttamassa uhanalaista idänmasmaloa Raide-Jokerin varikkoalueelle. Hilkka kertoo, että Idänmasmalo on keltakukkainen hernekasvi. Se on levinnyt Suomeen jääkauden jälkeen. Nykyään laji sinnittelee luonnossa enää muutamalla lämpimällä harjunrinteellä Hämeessä ja Itä-Suomessa. Helsinkiin laji on todennäköisesti levinnyt 1900-luvun alkupuolella venäläisten sotilaiden hevosten heinien mukana. Masmaloilla elää joitakin harvinaisia hyönteislajeja, kuten uhanalainen pikkusinisiipi. Kun kasvi leviää ja runsastuu, hyönteiset voivat hyödyntää kasvia, mikä voi lisätä sitä kautta uhanalaisten perhosten ja muiden hyönteisten populaatioita. Siirtoistutuksen myötä siis paitsi edistetään idänmasmalon leviämistä, tuetaan myös laajemmin luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää Idänmasmalon istutuksesta Raide-Jokerin nettisivuilta.

Toukokuun 2022 Hilkka

Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeessa Hilkka toteuttaa Hiilineutraalin Helsingin Päästöttömät työmaat -green dealia, jolla vähennämme päästöjä työmailla. Green dealin myötä Hilkka pitää huolta, että sitoudumme käyttämään uusiutuvia ja hiilineutraaleja polttoaineita työmaillamme, kuten fossiilitonta polttoainetta vähäpäästöisissä työkoneissa ja -kuorma-autoissa, sekä uusiutuvaa sähköä työmaan toiminnoissa ja sosiaalitiloissa.