Asiantuntijablogi

Onko etuuksilla väliä?

Työmarkkinat ovat muuttuneet: Työnantaja ei enää poimi mielensä mukaan itselleen parhaita työntekijöitä, vaan myös työntekijöillä on varaa valita itselleen paras työpaikka.

Nainen ottaa kaupunkipyörää asemalta.

Työnantajat tarjoavat erilaisia etuuksia ja huomiointeja yhtenä keinona houkutella hyviä tyyppejä ja ammattilaisia hommiinsa. Kattavat etuudet toimivat myös henkilöstön sitouttamisen sekä palkitsemisen keinona. On olemassa työsuhde etuja, henkilöstöetuja, luontoisetuja sekä muita hyödykkeitä ja muistamisia. Etuudet ja muistamiset ovat myös yksi osoitus siitä, kuinka työpanostamme yhtiössä arvostetaan.

Tarkastellaan hieman millaisia etuuksia kaupunkiliikenne Oy tarjoaa henkilöstölleen tällä hetkellä.

Työsuhdeasunnot

Meillä on noin 100 työsuhdeasuntoa, joita vuokraamme henkilöstöllemme. Asuntojen hakemisessa ei ole päättymisaikoja. Asukasvalinnan ensisijaisina kriteereinä on, että asunto osoitetaan työvoimapulatehtäviin kriittisimmän henkilöstön saatavuuden ja palvelutoiminnan turvaamiseksi. Lisäksi ensi sijassa huomioidaan asiakasrajapinnassa työskentelevän henkilöstön työskentelyedellytysten parantaminen ja elämäntilanteisiin liittyvät muutokset. Vuokrasopimus on sidoksissa työsuhteen kestoon.

Työsuhdeasuntomahdollisuus nousee ratkaisevaksi tekijäksi mm. silloin, kun pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tehtävään valittu henkilö voisi aloittaa työsuhteessa heti, jos vaan saisi nopeasti asunnon Helsingistä.

Henkilöstön oikeus matkakorttiin

Meillä myönnetään henkilöstölle HSL:n matkakortti suhteessa yösuhteen kestoon. Asuinkunnasta riippuen, henkilöllä on oikeus hakea ja saada AB -, ja  ABC-vyöhykkeiden matkakortti. ABCD-vyöhykkeiden matkakortin myöntäminen edellyttää pysyvää asumista Keravalla, Kirkkonummella, Sipoossa, Siuntiossa tai Tuusulassa. Tämä etuus on kyllä kaiken kaikkiaan loistava lisä kuukausipalkkaan!

Lounas- ja virike etuudet

Yhtiössämme vapaaehtoinen lounasetu koskee koko henkilöstöä, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiö tukee 25 prosentin osuudella työntekijän ateriaa. 75 prosenttia aterian hinnasta veloitetaan sitten työntekijän palkasta. Vallilan varikolla ja Roihupellon metrovarikolla toimivat ravintolat helpottavat henkilöstön lounastamista.  Ravintoloissa tarjoillaan monipuolista ja maukasta lounasta arkipäivisin.

Lounasetuuden lisäksi vakinaisessa työsuhteessa toimivalle työntekijälle myönnetään 200 euron virike-etuus kerran vuodessa, kun hänen työsuhteensa on kestänyt 120 päivää. Voimme hyödyntää tätä etuutta esimerkiksi liikunta- tai kulttuurimenoihin. Lisäksi etuutta on mahdollista käyttää hierontapalveluun.

Kaupunkipyörän käyttöoikeus henkilöstöetuna

Meillä maksetaan kaikille halukkaille kaupunkipyörien kausimaksu. Kausi kestää vuosittain huhtikuusta lokakuulle. Fillarilla voi kerrallaan huristella puoli tuntia ihan ilmaiseksi, minkä jälkeen ylimenevä osa menee omasta pussista. Tällä etuudella halutaan saada henkilöstön omakohtaista käyttökokemusta pyörien käytöstä, jotta voimme paremmin kehittää palvelua. Pyöräily tukee myös hyvinvointiamme kannustamalla liikkumaan.

Huomionosoitukset ja merkkipäivälahjat

Henkilöstöä huomioidaan palvelusvuosista meillä reilusti.  Huomioimista tapahtuu, kun palvelusta tulee täyteen 5, 10, 20, 30, 40 tai 50 vuotta.  Lahjojen suuruus ja kattavuus on suhteessa tapahtuneisiin palvelusvuosiin. Huomionosoituksen voi halutessaan valita rahana, lahjana, lahjalomana tai palkallisena vapaana. Lisäksi huomionosoituksen voi myös osoittaa eettisenä lahjana hyväntekeväisyyteen. Myös kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyvää henkilöä huomioidaan. 30, 40, 50 ja 60- vuotissynttäripäivistäkin meillä annetaan lahjana palkallisia vapaita, kunhan se päivä vaan sattuu olemaan työpäivä. Omalla kohdallani ei viime vuonna kalenteriarpa osunut kohdilleen, mutta jospa seuraavalla kerralla!

Kokonaiskuvassa etuuksilla voi olla suuri merkitys arjessamme.

Kaupunkiliikenne Oy:ssä on lisäksi kattava ja monipuolinen työterveyshuoltopalvelu. Palvelu koostuu sekä ennalta ehkäisevästä että sairaanhoidollisesta työterveyshuollosta. Työkyvyn ylläpitämiseen, työssä jaksamiseen sekä elämäntapamuutoksiin saa halutessaan terveydenhuollon ammattilaisten tukea erilaisilla keinoilla.

Meillä toimii myös aktiivisia henkilökuntakerhoja mm. urheilun ja kulttuurin parissa. Kerhojen toiminta tukee yhteisöllisyyttä ja kerhotoiminta luo edellytykset tutustua työkavereihin helpommin yli yksikkö- tai työtehtävärajojen. Yhtiömme tukee kerhojen toimintaa vuosittain erilaisilla avustuksilla.

Omassa työtehtävässäni ajattelen etuudeksi myös sen, että voin tehdä työtäni tarpeen mukaan monipaikkaisesti mm. eri varikoilla, etänä kotoa tai muussa rauhallisessa ja luotettavassa ympäristössä.

Kun olen keskustellut eri työnantajilla tai yrittäjinä toimivien tuttavien ja ystävien kanssa, vastaan yllä esittämääni kysymykseen, että kyllä etuuksilla on väliä!  Asiakokonaisuutena etuudet eivät ehkä ole se tärkein juttu, miksi olemme missäkin työpaikassa- tai tehtävässä. Kokonaiskuvassa jollain etuudella voi kuitenkin olla suuri merkitys arjessamme ja ehkä myös siinä, valikoituuko työpaikaksemme Kaupunkiliikenne Oy.

HR-partner
Pauliina Uurto