Ensimmäisen pikaratikan linjanumero on 15

Helsingin seudun ensimmäisen pikaraitiolinjan numero on nyt päätetty. Kun liikenne alkaa, Raide-Jokeri-hankkeessa rakennettua pikaraitiotietä alkaa ajaa linja numero 15.

Pikaratikka Roihupellon varikon pihalla.

HSL kertoo tiedotteessaan, että pyrkimyksenä on ollut löytää linjalle tunnus, joka olisi ymmärrettävä, kuvaisi mahdollisimman selkeästi sen tarjoamaa palvelua ja toisi esille linjan roolin osana seudun liikenneverkkoa. Uudesta linjasta on puhuttu rakennushankkeen nimen mukaisesti Raide-Jokerina, mutta se ei sovi linjan viralliseksi tunnukseksi.

Uudet ratikat toiselle kymmenluvulle

Tällä hetkellä raitioliikenne käyttää numeroita 1–10. Tulevat pikaratikat numeroidaan toiselle kymmenluvulle, eli ne käyttävät linjatunnuksia 11–19. Näin uudet linjat muodostavat luontevan jatkumon jo nyt käytössä oleville raitiolinjojen numeroille.

Ensimmäisen pikaratikkalinjan numerossa 15 luku 5 kuvaa linjan poikittaista luonnetta.

Pikaratikat osana yhteistä palvelua

HSL harkitsi P-etuliitteen lisäämistä pikaratikoiden linjanumeroiden eteen kuvaamaan eroa pikaratikan ja kaupunkiratikan välillä, mutta tästä ajatuksesta luovuttiin. Vaikka pikaratikat poikkeavat nykyisistä kaupunkiratikoista väritykseltään ja liikennöintiperiaatteiltaan, ne käyttävät tulevaisuudessa Helsingin kantakaupungissa kulkiessaan samoja raideosuuksia ja tarjoavat yhteistä palvelua kaupunkiratikoiden kanssa.

Uusi pikaratikka kulkee Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä

Pikaratikka 15 kulkee kehämäistä reittiä Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä. Se tuo raideliikenteen kokonaan uusille alueille kuten Viikkiin ja Maunulaan. Lisäksi se tarjoaa vaihtoyhteyksiä muuhun raideliikenteeseen päätepysäkkiensä lisäksi Oulunkylässä, Huopalahdessa, Leppävaarassa ja Aaltoyliopistolla.