Ratakiskoa rakennetaan.

Stadsspårprojekt och underhåll

Kollektivtrafiken behöver banor, stationer, hållplatser och tunnlar. Stadstrafik Ab ansvarar för Helsingfors kollektivtrafiks infrastruktur.

Vi ansvarar för kollektivtrafikens infrastruktur

Vi bygger spårvägar, metrobanor, hållplatser och depåer, renoverar metrostationer, upprätthåller och underhåller metrostationer och depåer samt sörjer för elsystem och kommunikationsanordningar. Vi sköter också om biljettautomaternas underhåll.

Stora spårvägsprojekt

Vår unika kompetens behövs i flera stora spårtrafikprojekt i huvudstadsregionen – till exempel Spårjokern, Kronbroarna och spårtrafikprojektet Från Fiskehamnen till Böle.

Läs mer om stora spårvägsprojekt.Läs mer

Depåprojekt

Depåprojekten är en del av utvecklingsplanen som syftar till att förbereda tillväxten av spårvägstrafikens vagnpark i stadskärnan samt behoven av nya höghastighetsspårvagnar.

Läs mer om depåprojekt.Läs mer
Sörnäisten metroasema.

Förbättring av metrons kapacitet och tillförlitlighet

Enligt nuvarande prognoser behöver metrons kapacitet utökas senast i början av 2030-talet.

Läs mer om förbättring av metrons kapacitet och tillförlitlighet.Läs mer

Banarbeten och underhåll av vagnparken

Vi underhåller och förnyar både metro- och spårvagnarna. Vi producerar också olika tjänster för underhåll och reparation av infrastrukturen av banor och elektricitet.

Läs mer om banarbeten och underhåll av vagnparken.Läs mer