Asentaja metrovaunussa.

Jobba hos oss

Vi har unika utsikter, eftersom vi behövs för trafikering, underhåll och utveckling av spårvägsprojekt inom spårtrafiken som utvidgas.

Möjliggör miljontals resor

Vi förvaltar Helsingfors kollektivtrafikinfrastruktur och äger metro- och spårvagnsparken. Vi ansvarar för trafikeringen och underhållet av spårvagnarna och metrotågen. Vi sköter dessutom Sveaborgfärjans trafik och producerar Helsingfors stadscykeltjänst.

Huvudstadsregionen växer och utvecklas på ett aldrig tidigare skådat sätt! Detta garanterar att spårtrafik som fungerar med utsläppsfri el utvidgas och att det finns unika utsikter med projekt som intresserar oss. Vi håller stadsborna i rörelse med cirka 1 200 proffs och arbetar i 130 yrken.

Vi transporterar

Vi finns där för stadsborna varje dag. Med metrotågen, spårvagnarna och Sveaborgsfärjan görs över 150 miljoner resor varje år. Dessutom ansvarar vi för Helsingfors populära stadscykeltjänst, där över 3 miljoner resor trampas varje år.

Vi håller i skick

Våra cirka 300 yrkeskunniga anställda håller Helsingfors spårvagnar, metrotåg, spårvägar och metrospår, metrostationer och fyra depåer i skick.

Vi bygger och utvecklar

Vår unika kompetens behövs i många stora spårtrafikprojekt i huvudstadsregionen, såsom SpårjokernKronbroarna och projektet Från Fiskehamnen till Böle. Vår kompetens kommer att behövas i allt högre grad i framtiden allteftersom spårtrafiken i huvudstadsregionen expanderar

Metrojunan kuljettaja junan ovella.

”Vi producerar tjänster som är mycket viktiga för stadsborna, passagerarna och samhället. Vi är en del av Helsingfors ryggrad. Det motiverar mig att arbeta mycket omsorgsfullt.”

Vi arbetar tillsammans

För att uppnå bästa möjliga resultat arbetar vi i sex olika operativa enheter som samarbetar tätt.

Vår grundläggande uppgift berör ansvarsfullhetens kärna

Insinööri tekee muistiinpanoja, taustalla metrojuna.

Vi producerar tjänster för hållbar trafik till stöd för att stadens miljömål ska kunna uppnås. Hållbar spårtrafik av hög kvalitet minskar privatbilism och främjar en tätare stadsstruktur. Dessutom köper vi endast in utsläppsfri el, vilket innebär att spårvägstrafiken inte ger några direkta koldioxidutsläpp. Vi har också till uppgift att producera tillförlitliga, säkra och tillgängliga trafiktjänster. Vi mäter och förbättrar kundupplevelsens kvalitet och säkerhet angående metron, spårvagnarna och Sveaborgsfärjan bland annat genom kundnöjdhetsenkäter och kundrespons.

För närvarande utvecklar vi säkerheten till exempel genom att fästa uppmärksamhet vid trivseln på metrostationerna och förbättra säkerheten vid banarbetena. Vi beaktar tillgängligheten på många sätt såväl i metrotåg och spårvagnar som på stationerna och hållplatserna. Hela spårvagnsparken har lågt golv och spårvagnarna har högtalarutrop vid hållplatserna.

Vårt mål är att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsplats där personalen mår bra och som erbjuder möjlighet till ett meningsfullt arbete och att utvecklas i arbetet. Vi vill utveckla arbetstagarnas kompetens, stödja möjligheterna att avancera i karriären och belöna för ett gott arbete. En kompetent och motiverad personal är vår viktigaste resurs och tillsammans är vi den mest uppskattade experten inom kollektivtrafiken också i fortsättningen!