Ge respons

Vi trafikerar spårvagnarna och producerar tjänster som trafikerar metron. Vi ansvarar för trafikeringen av Sveaborgsfärjan samt underhåll och byggande av spår och stationer.

Respons som berör planering av kollektivtrafiken, tidtabeller och information till resenärer riktas till Samkommunen Helsingforsregionens Trafik (HRT).