Havainnekuva Kalasatamasta-Pasilaan hankkeesta, raitiovaunu pysäkillä.

Stora spårvägsprojekt

Vår unika kompetens behövs i flera stora spårtrafikprojekt i huvudstadsregionen – till exempel Spårjokern, Kronbroarna och spårtrafikprojektet Från Fiskehamnen till Böle.

En fungerande stad färdas på spår. I och med åtgärderna relaterade till stadens tillväxt och förebyggande av klimatförändringen spelar spårtrafiken därför en allt viktigare roll i framtiden som producent av kollektivtrafiken för Helsingforsborna.

Spårtrafiken i huvudstadsregionen växer nu med historisk omfattning. Vår unika kompetens behövs i flera stora spårtrafikprojekt i huvudstadsregionen – till exempel Kronbroarna och spårtrafikprojektet Från Fiskehamnen till Böle.

Pågående projekt

Från Fiskehamnen till Böle

Fiskehamnens spårväg är en del av helheten i områdets byggnation. Cirka 4,5 kilometer spårvägar byggs på sträckan Knekten–Fiskehamnens centrum–Vallgårdsdalen–Böle. Spårvägen byggs som en del av stamnätet i Helsingfors spårvägstrafik.

Trafikeringen inleds av 2024

  • Banans längd är 4,5 km.
  • Banan har 8 hållplatspar.
  • Den genomsnittliga timhastigheten är 20 km.

Kronbroarna

Projektet Kronobroarna förbinder med en tio kilometer lång spårvägsförbindelse Hagnäs, Högholmen och Fiskhamnen med centrum. De mest synliga delarna av projektet är de tre nya broarna: Kronbergsbron, Finkes bro och Havshagsbron. Kronbergsbron kommer att vara den längsta bron i Finland, cirka 1 200 meter. Projektet leds av Helsingfors stadsmiljösektor och HST ansvarar för byggnationen av spårvagnsbanan.

Trafikeringen inleds mellan Degerö och Hagnäs 2027. Tidsplanen för byggandet av avsnittet mellan Hagnäs och centrum har ännu inte fastställts.

  • Banans längd är cirka 10 km.
  • Banan har 15 hållplatspar.
  • Timhastigheten är enligt en preliminär bedömning 22 km.

Planerade projekt

Vandaspåran

Vandas snabbspårväg, som i framtiden går från Helsingfors-Vanda flygplats till Mellungsbacka metrostation, kommer när den förverkligas att innebära en stor förändring i Vandas stadsbild. Sammanlagt byggs totalt 19 km spårvägsbana.

Spårvägen i västra Helsingfors

Västra Helsingfors spårvägar kommer att ge utgångspunkterna för den nya stadsboulevarden och kollektivtrafik som grundar sig på spårtrafik i västra Helsingfors. Planen inkluderar en ny sträcka av Hoplaksvägens och Vihtisvägens stadsboulevard och en bansträcka för snabbspårvägen, samt nya spårvägssträckor i västra stadskärnan på Fredriksgatan, Topeliusgatan och Nordenskiöldsgatan. Den totala längden på de nya sträckorna är cirka åtta kilometer.

Vichtisvägens snabbspårväg

Den 10,5 kilometer långa sträckan i riktningen nord–syd går från Skillnaden i Helsingfors centrum till Gamlas. I Södra Haga förenas linjen med Spårjokern, och det finns också möjlighet att byta till Kustbanans och Ringbanans trafik.

Spårvägen Vik–Malm

När den är klar kommer den cirka åtta kilometer långa snabbspårvägsförbindelsen gå från Gumtäkt campus till Malms flygplats, från Malm skulle banan grena sig i två riktningar: slutstationen för den västra förgreningen skulle ligga nära Malms sjukhus och den östra i Jakobacka.

Tusbyledens boulevard

Den tre kilometer långa banan skulle börja i korsningen mellan Pohjolagatan och Backasgatan och gå till Baggböle och Dammen, inkluderande Kottby stationsområdes omgivning med banområdet, Krämertsskogens verksamhetsområde, området kring Louhiparken, Vapensmedsvägen och Lokvägens gatuområden.

Ilmalas spårväg

Spårvägslinjen förlängs från Bölegatan till Ilmalatorget. Samtidigt blir det trevligare och tryggare att röra sig, eftersom trottoarer som är avsedda endast för fotgängare och enkelriktade cykelvägar byggs på Radiogatan.