Kontaktuppgifter

Huvudkontor

Postadress:

PB 100

01022 Stadstrafik

Besöksadress:

Tavastvägen 86

00550 Helsingfors

Telefonväxel:

09 310 1071

Till metrons säkerhetskontrollrum, tfn 09 310 12 112, kan även störande av ordning anmälas

Kontaktuppgifter till personalen och verksamhetsställen