Kaksi raitiovaunua vierekkäin.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab

Vi behöver många former av hållbar mobilitet i framtidens stad. När vi fattar beslut tar vi hänsyn till människorna, klimatet och naturen.

Ledande utvecklare av hållbar mobilitet och en fungerande stad

Vi behöver allt fler former av hållbar mobilitet i framtidens stad. De är spårvägar, metro och stadscyklar. Vi tillhandahåller dessa tjänster, och alla drivs med grön el.

Dessutom bygger vi en hållbar stad. Vi är en av de mest framträdande byggherrarna i Helsingfors och våra val är därför viktiga. När vi bygger kollektivtrafikens infrastruktur tar vi hänsyn till klimateffekterna i alla våra investeringsbeslut.

När vi skaffar ny vagnpark fattar vi kostnadseffektiva beslut och ser långt framåt.

Vi reparerar alltid den gamla när det är rimligt med tanke på miljön, och ser till att livscykeln på anskaffningarna är så lång som möjligt. Till exempel kan mer än 90 procent av materialen i metrotåg som tagits ur användning återvinnas.

Våra värden, visioner och mål

Vi producerar och utvecklar tjänster och infrastruktur för hållbar mobilitet på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om våra värden, visioner och målLäs mer

Organisationen

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab är ett offentligägt aktiebolag vars huvudägare är Helsingfors stad. Stadstrafikens verksamhet leds av bolagets styrelse.

Läs mer om organisationenLäs mer

Beslutsfattande

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s högsta beslutande organ är bolagets styrelse.

Läs mer om beslutsfattandeLäs mer

Historik

Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget i Helsingfors startade 1888. HST i affärsverksform grundades 1945. Nu fortsätter vi i bolagsform som Stadstrafik Ab.

Läs mer om historikLäs mer