3.5.2024 valmistunut havainnekuva Koskelan uudelta varikolta.

Forsby depåprojekt

När Forsby depå blir färdig kommer den att vara en av huvuddepåerna för Helsingfors spårvägstrafik vid sidan av depån i Brunakärr.

På Forsby depå inleds ett omfattande nytt projekt under 2024 när depån i Brunakärr blir färdig och kan svara för depåkapaciteten under den tid då Forsby depå byggs. I projektet i Forsby ersätts de nuvarande, upp till 80 år gamla och delvis oändamålsenliga lokalerna med en ny spårvagnsdepå. Som en del av projektet förnyas även de utrymmen för banunderhåll som finns i anslutning till vagndepån.

När Forsby depå blir färdig kommer den att vara en av de två huvuddepåerna för Helsingfors spårvägstrafik vid sidan av depån i Brunakärr, som håller på att byggas.

De viktigaste målen för projektet är:

 • Kvalitetsnivån på depåprojektet stöder en kostnadseffektiv verksamhet under depåns livscykel.
 • Vi är en föregångare när det gäller att främja miljövänliga byggprojekt.
 • Vi håller tidtabellen och budgeten.
 • Vi hittar de bästa lösningarna för att främja projektet tillsammans med olika aktörer.

Allmän information

 • Läge:
  • i området för Forsbys nuvarande depå (Valtimovägen 10)
 • Verksamhet:
  • förvaring av spårvagnar
  • underhåll och reparation av spårvagnar
  • lokaler för banunderhåll

Tjänsteproducenten för projektet är gruppen Akseli, som består av huvudentreprenören Skanska och planerarna Sweco, Sipti, Rejlers och Arkkitehtityöhuone APRT.

Preliminär kapacitet

 • ca 82 förvaringsplatser för spårvagnar
 • ca 13 serviceplatser
 • svarvspår
 • ca 13 platser för dagligt underhåll
 • utetvättlinje för vagnar
 • ca 4 förvarings- och serviceplatser för arbetsvagnar
 • banunderhåll
 • tekniska lokaler, sociala utrymmen och kontorslokaler
 • areal uppskattningsvis 42 000 m2
3.5.2024 valmistunut havainnekuva Koskelan uudelta varikolta.
Illustration av den nya depån i Forsby. Bild: Arkkitehtityöhuone APRT.

Preliminärt tidsschema för projektet


Ge respons

Respons och frågor är värdefulla för oss. Du kan skicka respons eller frågor om projektet med förnyelsen av Forsby depå via Stadstrafikens webbplats. Välj Kommunikation, planering och kundservice som ämnesområde för responsen och därefter Trafikplanering samt Planeringen av markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen (MAL). På så sätt kan vi styra ditt meddelande till den som planerar och bygger den nya depån i Forsby.

Du kan skicka respons antingen anonymt eller med dina kontaktuppgifter. Observera att vi inte kan svara dig om du inte anger dina kontaktuppgifter i meddelandet. Korrektheten av de kontaktuppgifter som du anger verifieras inte.

Du kan också skicka e-post direkt till projektet koskelanvarikko@skanska.fi.

Projektet för att förnya Forsby depå ingår i utvecklingsplanen för spårvagnsdepåer, vars syfte är att förbereda staden för att mängden spårvägstrafik och materiel i stadskärnan ökar samt för behoven hos de nya snabbspårvagnarna.