Faktureringsanvisningar

Faktureringsadressen

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab
Ekonomitjänster/Inköpsfakturor
PB 55250
00099 Helsingfors stad

FO-nummer: 3251002-1
EDI-kod som används i nätfakturering: 003732510021

Vår operatör: Basware Einvoicing, Operatörens kod: BAWCFI22

Kontaktuppgifter

talouspalvelut@kaupunkiliikenne.fi eller vardagar kl. 9–15 Stadstrafik Ab Inköpsfakturor, växel *310 1071

Obs!

Ange alltid det tiosiffriga beställningsnumret som finns på beställningen på fakturan, t.ex. 4600XXXXXX.

Ange nödvändiga referenser på fakturan

För den automatiska avstämningen av fakturor ska fakturan innehålla referensen angiven av kontaktpersonen, det tiosiffriga beställningsnumret som finns på beställningen, t.ex. 4600XXXXXX och namnet på vår kontaktperson som nämns i vårt referensfält i beställningen eller annan referens av Stadstrafik Ab.

Era egna kontaktuppgifter på fakturan (e-postadress och telefonnummer) underlättar kommunikationen.

Om fakturan inte innehåller den information vi begär returneras fakturan till leverantören.

Beräkning av betalningstid

Enligt villkoren för beställningen börjar beräkningen av förfallodagen när Stadstrafik Ab tar emot fakturan.

Kun lähetätte När ni skickar en e-faktura börjar betalningstiden för fakturan samma dag.

Nätfakturor

I Finvoice-format anges faktureringsreferensen i fältet:

  • Finvoice/InvoiceDetails/OrderIdentifier

I TEAPPS-formaatissa laskutusviite ilmoitetaaI TEAPPS-format anges faktureringsreferensen i fältet:

  • /INVOICE_CENTER/CONTENT_FRAME/INVOICES/INVOICE/HEADER/ORDER_INFORMATION/ORDER_NUMBER