Beslutsfattande

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s styrelse består av sex ledamöter, av vilka tre är valda av Helsingfors stad, en är representant för Vanda och två är expertledamöter. Styrelsens sekreterare är Stadstrafik Ab:s verkställande direktör.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s styrelseledamöter

Minna Salminen (Helsingfors stad)
ordförande

Tuomas Rantanen (Helsingfors stad)

Joona Turtiainen (Helsingfors stad)

Tero Anttila (Vanda stad)

Marina Louhija (expertledamot)

Gunnar Heipp (expertledamot)