Lähikuva raidekiskosta lumisessa maisemassa.

Strategi 2023–2026, vision och värderingar

Snabbspårvagen på depot.

Grunduppgift

Vår grundläggande uppgift är att producera och utveckla tjänster och infrastruktur för hållbar mobilitet i huvudstadsregionen på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Vision

Den bästa transportören och utvecklaren i hållbara städer.

Strategiska teman

Hållbar mobilitet tillsammans

Vi för samman de bästa yrkespersonerna inom branschen för att genomföra hållbar stadsutveckling. Vi möjliggör mångsidiga tjänster på den plattform vi producerar.

Kostnadseffektivitet

Vi förbättrar vår produktivitet ännu mer. Vi bereder och genomför investeringarna på ett transparent, kvalitativt och kostnadseffektivt sätt tillsammans med våra kunder samt upprätthåller och utvecklar värdet av vår egendom på ett hållbart sätt.

Unik helhet för stadstransportsystem

Vi förenar infrastrukturen, materielen, depåerna och mobilitetstjänsterna till en unik helhet som medför betydande synergieffekter för våra kunder.

Utmärkt arbetsplatsupplevelse

Välmående, kunniga och ivriga yrkespersoner som är stolta över sitt arbete skapar den bästa stadstrafiken. Vi tar itu med förändringen och utvecklas kontinuerligt tillsammans.

Två ingenjören på webbplats.

Koldioxidneutralitet

Vi bär ansvaret för utsläppen under hela leveranskedjan och vår verksamhets livscykel. Vi ändrar branschens verksamhet genom våra val.

Värderingar

Etik

Samhällets intresse är utgångspunkten för vår verksamhet. Vår verksamhet är öppen, konsekvent och motiverad. Vi bemöter våra kunder, partner och medarbetare med respekt och uppskattning.

Kundorientering

Vi har en respektfull, hjälpsam och mänsklig attityd i bemötandet av kunder. Vi lyssnar på kundernas respons och på grundval av den utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet. Var och en av våra anställda ansvarar för att leverera en positiv kundupplevelse.

Gemenskapsanda

Vi arbetar positivt och lösningsorienterat i kund- och nätverkssamarbete. Alla har ett ansvar för sitt eget och den nära arbetsgemenskapens arbetshälsa. Alla har befogenhet och ansvar för att på ett konstruktivt sätt ta ställning till att förbättra vår verksamhet samt utveckla sitt eget arbete och kunnande.