Kaksi ihmistä toimistossa.

En ansvarsfull arbetsgivare

Vi tar hand om vår personal och upprätthåller en verksamhetskultur som värdesätter personalen.

Vårt mål är att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsplats där personalen mår bra och som erbjuder möjlighet till ett meningsfullt arbete och att utvecklas i arbetet. Kunniga, motiverade och engagerade anställda är en förutsättning för att våra strategiska mål ska uppfyllas. För att uppnå våra mål satsar vi bland annat på ledarskaps- och kompetensutveckling samt välbefinnandet i arbetet.

Vi ser regelbundet över nivån på våra anställdas arbetshälsa, och utifrån resultaten vidtar vi åtgärder för att förbättra välbefinnandet i arbetet. Vi hjälper vår personal att upprätthålla sin arbetsförmåga genom att ge förebyggande stöd.

Vi uppmuntrar vår personal att utveckla sin kompetens och vi erbjuder möjligheter för att utvecklas i arbetet. Vi värdesätter allas expertis och upprätthåller en utvecklingsvänlig kultur. Vi kommunicerar öppet och ärligt om frågor som rör vår verksamhet och personal.

Alla våra anställda behandlas lika och rättvist, och vi tillåter ingen form av diskriminering eller osakligt beteende. Om något sådant ändå uppstår, har vi en tydlig strategi för att ingripa i situationen. Vi behandlar även arbetssökande lika.

En trygg arbetsplats

Med arbetarskyddverksamhet och genom att hantera arbetssäkerhetsrisker skapar vi en hälsosam och säker arbetsplats för vår personal. Vi förutsätter att våra anställda arbetar på ett säkert sätt och i enlighet med anvisningarna i alla situationer. Vi ger också våra entreprenörer och underleverantörer en inskolning i säkra arbetsrutiner, och vi kräver och övervakar att anvisningarna följs. Alla våra anställda är skyldiga att följa anvisningarna och anmäla eventuella säkerhetsavvikelser som de upptäcker.

Nöjda anställda

Vi satsar på våra anställdas välbefinnande i arbetet genom att belöna våra anställda för ett gott arbete, utveckla deras kompetens, erbjuda bland annat olika motionstjänster och främja de utvecklingsområden som framkommit i de årliga enkäterna om välbefinnande.  Våra anställda har möjlighet att avancera i sin karriär. Våra spårvagns- och metroförare kan exempelvis gå interna utbildningar för att bli trafikarbetsledare.

Visste du?

Vi använder en modell för ersättande arbete; om en anställd tillfälligt inte kan utföra sitt arbete på grund av en sjukdom, ett symtom eller men efter en olycka, har hen möjlighet att utföra annat, fysiskt lättare arbete.