Työtaistelutoimenpiteiden uhka

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on antanut lakkovaroituksen rautatiealalla. Lakko alkaisi maanantaina 6.3., mikäli sopimukseen työehtosopimuksesta ei päästä ja päättyisi perjantaina 10.3.2023.

Metrojuna saapuu asemalle.

Lakonuhka ulottuu kaikkiin rautatiealan työehtosopimukseen liittyviin töihin lukuun ottamatta toimihenkilösopimusta. Toteutuessaan lakko pysäyttäisi pääkaupunkiseudun raitio- ja metroliikenteen kokonaan.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työt, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Kaupunkiliikenteen vastuualueella lakon ulkopuolelle rajautuvat myöhemmin tarkemmin määriteltävät työt raitio- ja metroliikenteessä mm. valvomo- ja kunnossapitotoiminnoissa tai ihmisten ja omaisuuden turvaamistehtävissä.

Olemme erikseen yhteydessä sopimuskumppaneihimme tarvittaessa.