Pyöräpysäköinti – oikea ratkaisu oikeaan paikkaan

Pyöräilyviikkoa poljetaan tänä vuonna pääteemalla ’’Pyöräpysäköinti - oikea ratkaisu oikeaan paikkaan’’. Pääteemalla kiinnitetään huomio pyöräpysäköintiin, sen laatuun, määrään, sijoitteluun ja käytettävyyteen. Kaupunkiliikenne vastaa pyörien liityntäpysäköinnin kehittämisestä ja ylläpidosta Helsingissä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Liityntäpyöräpysäköintipaikka metroaseman edustalla.

 Pyörän voi jättää parkkiin ja jatkaa matkaa joukkoliikennevälineellä. Lisäämällä ja kehittämällä liityntäpyöräpysäköintiä voidaan edistää kestävän liikkumisen matkaketjuja sekä helpottaa joukkoliikenteen käyttöä.   

Tulevina vuosina parannetaan vaiheittain pyöräpysäköinnin laatua ja määrää raideliikenteen asemien yhteydessä. Tällä hetkellä uusien liityntäpyöräpysäköintipaikkojen rakentaminen on käynnissä Kannelmäen, Käpylän ja Tapanilan juna-asemien sekä Ruoholahden, Siilitien ja Vuosaaren metroasemien yhteydessä.  

Kaisantunnelin pyöräpysäköintikeskus -kyselyn tulokset 

Helmikuussa 2023 toteutimme kaikille kaupunkilaisille avoimen kyselyn koskien Kaisantunnelin pyöräpysäköintikeskukseen tulevia palveluita. Kyselyllä kartoitettiin pyörällä liikkuvien tarpeita ja odotuksia Kaisantunnelin pyöräpysäköintikeskukseen liittyen. Kyselyyn vastasi ilahduttavan paljon kaupunkilaisia, yli 400 henkilöä.  

Yli puolet vastaajista pysäköi pyöräänsä nykyisin Helsingin keskustassa ainakin kerran viikossa. 17 % jopa päivittäin tai lähes päivittäin. Suosituimmiksi palveluiksi, joita vastaajat haluaisivat tulevasta pyöräpysäköintikeskuksesta löytyvän pyöräpysäköinnin lisäksi, olivat pyöränhuolto, pyörän pesumahdollisuus, vartiointi sekä juomapullon täyttöpiste. Vapaissa kommenteissa tärkeäksi teemaksi nousi etenkin pyöräpysäköinnin turvallisuus. 

Kyselyn tulokset hyödynnetään palvelukonseptin ja suunnitelmien viimeistelyssä. Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!