Pikaraitiolinjan 15 radalla tehdään kesäkuukaudet viimeistelytöitä

Pikaraitioliikenteen aloittamisen valmistelut ovat kovassa käynnissä kesän aikana. Raide-Jokeri-hankkeessa rakennetulla pikaraitotien radalla tehdään kesän aikana korjaus- ja viimeistelytöitä, ajetaan koeajoja ja koulutetaan kuljettajia. Liikenne käynnistyy viimeistään vuonna 2024, mutta HSL valmistautuu siihen, että se voisi alkaa jo syksyllä 2023.

Pikaratikka edestäpäin kuvattuna kilvillä Koe.

Pikaraitiolinjan 15 tekniset koeajot alkoivat vuoden 2022 elokuussa ja ne tulevat päätökseen kesäkuussa arvioidun aikataulunsa mukaan. Seuraavaksi radalla tehdään vielä yksittäisiä viimeistelytöitä,  minkä jälkeen Raide-Jokeri-hanke luovuttaa radan Kaupunkiliikenne Oy:lle arviolta elokuussa. 

HSL voi päättää liikenteen käynnistämisen tarkan ajankohdan aikaisintaan elokuun lopussa.

Teknisen koeliikenteen päätyttyä ja ennen matkustajaliikenteen alkua tehdään vielä liikennöintiin ja matkustajapalveluun liittyviä kaupallisia koeajoja ja koulutetaan kuljettajia.

Viimeistelytöiden ja koeajojen lisäksi liikenteen aloittamisen ajankohta riippuu vaunujen ja kuljettajien määrästä.
 
Škoda Transtech on toimittanut toistaiseksi Kaupunkiliikenne Oy:lle 10 Artic X54 -vaunua. Yhteensä pikaraitiolinjalle 15 on tulossa 29 vaunua, joista viimeiset on määrä toimittaa kesällä 2024.
 
HSL päättää vaunutilanteen perusteella myöhemmin, millä vuorovälillä liikenne alkaa. 10 minuutin vuoroväliin tarvitaan 15 vaunua. Linjaa on myöhemmin tarkoitus ajaa 6 minuutin vuoroväleillä.

Kuljettajakoulutuksessa on apuna myös ajosimulaattori

Kaupunkiliikenne Oy kouluttaa parhaillaan pikaraitiolinjalle kuljettajia. Elokuun loppuun mennessä valmistuu noin 70 kuljettajaa erityisesti uutta linjaa varten. Lisäksi koulutetaan kuljettajia, jotka voivat ajaa sekä pikaratikkaa että kantakaupungin ratikkaa. Kaiken kaikkiaan Kaupunkiliikenne Oy kouluttaa noin 100 kuljettajaa pikaraitiovaunulinjalle 15. 

Kaupunkiliikenne Oy  toteuttaa myös pikaraitotien kuljettajien koulutuksen oppisopimuskoulutuksella, josta ensimmäiset kaksi kuukautta kuluvat lähiopetusjaksolla. Sitä seuraa neljän kuukauden työharjoittelujakso. 

Koulutuksessa on käytössä myös raitiovaunuajosimulaattori, jonka avulla voidaan harjoitella tavallisen ajon lisäksi poikkeustilanteita vuorokauden ajasta riippumatta. Varsinainen ajo-opetus uudella rataosuudella tapahtuu koeajojen vuoksi pääosin viikonloppuisin ja ilta-aikaan.

Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Itäkeskuksen ja Keilaniemen välisellä radalla on kaiken kaikkiaan 34 pysäkkiparia. Pysäkkien katokset ja informaationäytöt ovat jo pääosin valmiina matkustajia varten. Pysäkeille lisätään vielä opastavaa informaatiota ennen liikenteen alkua.
 
Pikaraitiolinjaa 15 ajetaan kehämäistä reittiä Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä. Raideliikenteen tarjonta laajenee kokonaan uusia alueille, muun muassa Viikkiin ja Maunulaan. Lisäksi linja tarjoaa vaihtoyhteyksiä muuhun raideliikenteeseen päätepysäkkiensä ohella Oulunkylässä, Huopalahdessa, Leppävaarassa ja Aalto-yliopistolla.

Lue lisää pikaratikasta