Neste ja Destia pilotoivat päästöjä vähentävää ratkaisua Helsingin Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeessa – datan avulla uusiutuvan polttoaineen käyttö tehdään läpinäkyväksi

Neste ja Destia pilotoivat uutta ratkaisua, joka vähentää päästöjä ja tarjoaa luotettavan datan polttoaineen käytöstä Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeessa Helsingissä.

Uusiutuvaa polttoöljyä käytetään Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa.
Kuva: Destia

Sen lisäksi, että Destia käyttää Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotetta, uusi ratkaisu poistaa manuaalisen raportoinnin tarpeen ja tarjoaa tarkan datan työkoneiden polttoainekulutuksesta ja vaikutuksesta hankkeen päästöihin. Tämä on tärkeää, koska tehokkaan raportoinnin tarve on kasvanut vastuullisuusraportointivaatimusten myötä ja se tukee myös hankkeen tilaajien, Helsingin kaupungin ja Kaupunkiliikenne Oy:n, ilmastotavoitteita.

“Kaupunkiliikenne Oy tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Työmaiden päästöjä taklaamme Päästöttömät työmaat Green Deal -sopimuksen avulla. Olemme sitoutuneet siihen, että työmaamme ovat fossiilittomia vuodesta 2026 alkaen. Tavoitteemme on kunnianhimoinen täysin päästöttömiä ratkaisuja vielä odottaessamme. Pyrimme työmaiden vähäpäästöisyyteen asettamalla päästöluokkavaatimuksia työmailla käytettävälle kalustolle, hyödyntämällä työmailla uusiutuvaa sähköä ja käyttämällä polttoaineiden osalta olemassa olevia ratkaisuja, kuten uusiutuvaa polttoöljyä. Olemme iloisia, että Kalastamasta Pasilaan -hankkeessa on otettu käyttöön ratkaisu, joka auttaa meitä vihreän siirtymän tavoitteissamme”, sanoo vastuullisuuspäällikkö Maija Sarpo Kaupunkiliikenne Oy:stä, joka hallinnoi Helsingin joukkoliikenneinfraa ja omistaa raitiovaunukaluston.

Uutta toimintamallia testataan yhdellä työmaalohkolla Hermannin rantatiellä vuoden 2023 loppuun asti.

“Neste MY Uusiutuva Polttoöljy on valmis ratkaisu työkoneiden päästöjen vähentämiseen, ja sen avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää keskimäärin 90 %* polttoaineen koko elinkaaren aikana verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen. Työmaiden haasteena on ollut uusiutuvan polttoaineen käytön seuranta ja raportointi, kun työmaalla on useita toimijoita. Olen iloinen, että Destian kanssa voimme pilotoida ratkaisua, joka auttaa työmaita vähentämään päästöjään. Uusien toimintamallien luominen vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kesken”, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström.

Destia on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja se pyrkii tavoitteeseen monin keinoin, joista yksi on uusi Hiilineutraali infratyömaa -konsepti. Konsepti mahdollistaa erilaisten rakennuskohteiden toteuttamisen hiilineutraalisti sisältäen hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin, aktiiviset päästöjen vähennystoimenpiteet sekä jäljelle jääneen hiilijalanjäljen kompensoinnin.

“Infratyömailla käytettävät ajoneuvot ja koneet aiheuttavat merkittävän osan työmaiden kasvihuonekaasupäästöistä. Isojen koneiden sähköistyminen ei tapahdu lähivuosien aikana, joten uusiutuvan polttoaineen käytöllä on suuri merkitys hiilineutraaliustavoitteidemme saavuttamisessa. Nesteen kanssa pilotoitava uusi ratkaisu auttaa meitä vähentämään myös epäsuoria päästöjämme, koska voimme tarjota myös hankkeella työskenteleville alihankkijoillemme mahdollisuuden tankata uusiutuvaa polttoainetta”, sanoo Erno Martin, Destian hiilineutraaliudesta vastaava kehityspäällikkö.

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.