Kaupunkiliikenteen toimitusjohtajaksi Juha Hakavuori

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (ent. HKL) hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi KTM, MBA Juha Hakavuoren. Hakavuori siirtyy Kaupunkiliikenteen palvelukseen Fenniarailin toimitusjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut Helsingin Bussiliikenteen toimitusjohtajana ja arvokuljetusalalla.

Henkilökuva Juha Hakavuoresta.

Hakavuoren vahvuuksiksi yhtiön hallitus katsoi erityisesti ison organisaation johtamisosaamisen sekä hyvät henkilöstöjohtamisen taidot ja toimintaympäristön tuntemuksen.

Hakavuori on kokenut toimitusjohtaja, jolla on erinomainen kyky tarttua toimitusjohtajan tehtävään ja toteuttaa omistajien yhtiölle asettamia tavoitteita. Hakavuori hallitsee kaupunkiomisteiseen osakeyhtiöön liittyvät vaatimukset ja erityispiirteet. Kaupunkiliikenne Oy:n toimintaympäristö ja siihen liittyvät haasteet ovat Hakavuorelle tuttuja. Hänellä on joukkoliikenteen, kaluston ja liikennöinnin osalta merkittävää kokemusta aikaisemmalta työuraltaan, hallitus totesi valintapäätöksestään.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy jatkaa HKL:n työtä. Kaupunkiliikenne Oy liikennöi raitiovaunuja ja tuottaa metron liikennöintiä palveluna sekä järjestää Suomenlinnan lauttaliikenteen ja tilaa Helsingin kaupunkipyöräpalvelun. Yhtiö hallinnoi Helsingin joukkoliikenneinfraa ja omistaa raitiovaunukaluston. Tämän lisäksi yhtiö vastaa joukkoliikenneinfran ja raideliikennekaluston kehittämisestä ja kunnossapidosta.

”Juha Hakavuori on aiemman työkokemuksensa, osaamisensa ja vuorovaikutteisen työotteensa vuoksi paras henkilö johtamaan yhtiötä. Juha tuntee yhtiön toimintaympäristön erittäin hyvin. Olen iloinen, että saimme Juhan osaamisen ja ratkaisukeskeisen ajattelutavan yhtiön käyttöön, kun yhtiötä vielä rakennetaan”, kommentoi puheenjohtaja Minna Salminen toimitusjohtajavalintaa.

Juha Hakavuori aloittaa Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtajana viimeistään 17.10.

”Hyvin toimiva joukkoliikenne on elinehto pääkaupunkiseudun kehittymiselle. Sekä metro- että raitiovaunulinjastot tulevat laajenemaan merkittävästi lähivuosien aikana ja se osaltaan mahdollistaa alueen kasvun kestävän kehityksen periaattein. Yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa jatkamme yhtiön toiminnan kehittämistä ja tuemme pääkaupunkiseudun kehitystä”, toteaa Juha Hakavuori.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti toimintansa 1.2.2022. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toimii henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi.