Kaupunkiliikenne liittyi Päästöttömät työmaat green deal -sopimukseen

Kaupunkiliikenne allekirjoitti Green deal -sopimuksen, joka sitouttaa ja auttaa meitä kohti toimenpiteitä, joilla tavoitamme hiilineutraaliustavoitteemme vuoteen 2030 mennessä.

Piirretty kuva työmaasta ja teksti Green Deal.

Yksi Hiilineutraali Kaupunkiliikenne -ohjelman toimenpiteistä on edistää työmaiden päästöttömyyttä. Kaupunkiliikenne allekirjoitti Päästöttömät työmaat green deal -sopimuksen, joka sitouttaa ja auttaa meitä kohti toimenpiteitä, joilla tavoitamme hiilineutraaliustavoitteemme vuoteen 2030 mennessä.

Nyt allekirjoitettu sopimus koskee työkoneiden, kuljetuskaluston ja urakoiden päästöttömyystavoitteita. Tällä sektorilla etenkin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut hidasta ja hankkijoiden erilaiset käytännöt ovat voineet tuottaa päänvaivaa urakoitsijoille. Sopimukseen liittyneet hankintayksiköt ovat asettaneet yhteisiä tavoitteita, joihin vastatakseen kehittävät yhdessä ympäristövaatimuksia ja järjestävät ennakoivia markkinavuoropuheluita.

Työkoneissa ja kuljetuskalustossa tullaan sopimuksen mukaan käyttämään pelkästään uusiutuvaa dieseliä ja tulevaisuudessa myös sähköä, vetyä tai biokaasua. Työmailla tullaan käyttämään uusiutuvaa sähköä ja sähköllä toimivia pienkoneita, kuten akkumoottorisahoja.

Kaupunkiliikenne Oy kuului aiemmin osana Helsingin kaupunkia green deal -sopimukseen, mutta yhtiöittämisen myötä haluamme jatkaa työmaiden päästöttömyyden tavoittelua liittymällä sopimukseen yhtiönä.

Hiilineutraali Kaupunkiliikenne -ohjelma Hilkka on tapamme vastata ilmastohaasteisiin. Haluamme toimia suunnannäyttäjinä infra-alan ja liikennepalvelujen hiilineutraaliudessa ja muuttaa koko alan toimintaa.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai julkisen sektorin kanssa. Green deal -sopimusten avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin. Green deal -sopimukset tuovat yhteen ne tahot, joilla on keskeinen rooli muutosten aikaansaamiseksi. 

Päästötön työmaa green deal -sopimuksen ovat tähän mennessä ympäristöministeriön kanssa allekirjoittaneet seuraavat hankintayksiköt: Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Kaupunkiliikenne.

Lue lisää Hiilineutraali Kaupunkiliikenne -ohjelmastamme.

Lue Päästötön työmaa green deal -sopimuksesta.

Kruunusiltojen työmaalla työkone, jossa vähäpäästöisyysmerkki kyljessä.

Kuvassa työmaakaluston kyljessä oleva pyöreä vihreä merkki kertoo sen vähäpäästöisyydestä. Kuva Kruunusiltojen työmaalta.

Ylempi kuva Sitoumus2050-sivulta.