Askel kohti kestävää kasvua – Kaupunkiliikenne Oy:n vuosikertomus 2022 on julkaistu

Juuri julkaistu Kaupunkiliikenteen vuosikertomus 2022 kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n ensimmäisen vuoden tärkeistä tapahtumista.

Vuosikertomuksen kansilehti

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti toimintansa hieman yli vuosi sitten 1.2.2022. Jatkamme HKL:n työtä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ylläpitäjänä ja tuottajana sekä tulevaisuuden joukkoliikenneinfran kehittäjänä.

Vastaamme myös joukkoliikenteen suurhankkeista, jotka vaikuttavat koko pääkaupunkiseudun toimivuuteen ja kaupunkikuvaan. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle jäi metro-omaisuus ja metroon liittyvät keskeiset sopimukset.

Ensimmäinen vuosi yhtiönä oli merkittävä. Uusi Matinkylästä Kivenlahteen ulottuva metrorata avattiin matkustajaliikenteeseen joulukuussa. Raide-Jokerin viimeisenä rakentamisvuotena tehtiin viimeisteleviä töitä, aloitettiin koeliikenne ja otettiin käyttöön uusi pikaraitiovaunuvarikko Roihupellossa. Kalasatamasta Pasilaan -hanke, Kruunusillat-raitiotie ja Ruskeasuon varikon rakentaminen etenivät suunnitelmien mukaan.

Marraskuussa 2022 hyväksytty strategiamme Kohti kestävä kasvua vuosille 2023-2026 tukee vahvasti tulevaisuuden joukkoliikenteen kehittymistä pääkaupunkiseudulla. Perustehtävämme on tuottaa ja kehittää pääkaupunkiseudun kestävän liikkumisen palveluita ja infrastruktuuria laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti, ja tavoitteenamme on olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä tulevaisuudessa.  

Bruttoinvestointimme olivat 167 miljoonaa euroa vuonna 2022. Suurin investointikohde oli Kruunusillat-raitiotiehanke 45 miljoonalla eurolla. Raide-Jokerin infran maksut olivat 44 miljoonaa euroa (brutto), Raide-Jokeriin saatiin valtionavustusta 23 miljoonaa euroa.  Muita suuria investointejamme olivat Raide-Jokerin raitiovaunut 21 miljoonaa euroa, Kalasatamasta Pasilaan-raitiotiehanke 14 miljoonaa euroa ja Raide-Jokerin varikko 7 miljoonaa euroa.

Allekirjoitimme joulukuussa sopimukset kantaratikan operoinnista 2025–2034 ja Raide-Jokerin operoinnista vähintään vuoteen 2028 asti. HSL:n hallitus päätti joulukuussa nykyisen metrosopimuksen jatkosta vuoteen 2032 asti.

Juuri julkaistu Kaupunkiliikenteen vuosikertomus 2022 kertoo näistä ja muista vuoden 2022 tärkeistä tapahtumista Kaupunkiliikenteellä.

Siirry vuosikertomukseen.