Kaupunkiliikenne Oy:n ensimmäinen vuosi – askel kohti kestävää kasvua

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti toimintansa vuosi sitten. Yhtiö jatkaa HKL:n työtä pääkaupunkiseudun joukkoliienteen ylläpitäjänä ja tuottajana sekä tulevaisuuden joukkoliikenneinfran kehittäjänä.

Yhtiö vastaa myös joukkoliikenteen suurhankkeista, jotka vaikuttavat koko pääkaupunkiseudun toimivuuteen ja kaupunkikuvaan. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle jäi metro-omaisuus ja metroon liittyvät keskeiset sopimukset.

Kaupunkiliikenteen ensimmäinen vuosi oli merkittävä: metron uusi osuus Matinkylästä Kivenlahteen avattiin ja suuret kaupunkiraidehankkeet, kuten Raide-Jokeri, Kruunusillat, Kalasatamasta Pasilaan -hanke sekä Ruskeasuon varikkohanke, etenivät harppauksin. Yhtiö sai uuden toimitusjohtajan ja strategia Kohti kestävä kasvua vuosille 2023-2026 hyväksyttiin marraskuussa 2022.     

Seuraavan kymmenen vuoden aikana pääkaupunkiseudun raitioliikenne tulee kasvamaan jopa kolminkertaiseksi nykyisestä. Yhtiömuodon myötä Kaupunkiliikenne Oy:llä on aiempaa enemmän liikkumavaraa kehittää pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä kokonaisvaltaisemmin. Yksi yhtiöittämisen tavoitteista on pystyä toteuttamaan laajennushankkeet entistä joustavammin ja tuottavammin, ja siten mahdollistaa kestävän liikkumisen palvelut koko pääkaupunkiseudulla.

Strategiamme edistää tulevaisuuden joukkoliikennettä

Kaupunkiliikenne Oy:n strtegiaa vuosille 2023-2026 valmisteltiin vuonna 2022. Marraskuussa yhtiön hallitus hyväksyi strategian Kohti kestävää kasvua, joka tukee vahvasti tulevaisuuden joukkoliikenteen kehittymistä pääkaupunkiseudulla. 

Kaupunkiliikenteen perustehtävänä on tuottaa ja kehittää pääkaupunkiseudun kestävän liikkumisen palveluita ja infrastruktuuria laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti, ja tavoitteena on olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä tulevaisuudessa.  

Yhtiö pyrkii strategiakaudella 2023-2026 keskittymään viiteen teemaan, jotka keskittyvät kestävään liikkumiseen yhdessä kumppaniemme kanssa, ainutlaatuiseen kaupunkiliikkumisen kokonaisuuteen, hiilineutraalisuuteen, kustannustehokkuuteen ja erinomaiseen työntekijäkokemukseen. 

Lue lisää teemoistamme.

Uusi toimitusjohtaja – uusia näkökulmia

Yhtiön uusi toimitusjohtaja Juha Hakavuori siirtyi Kaupunkiliikenteen palvelukseen Fenniarailin toimitusjohtajan tehtävästä lokakuussa 2022.

Kaupunkiliikenne Oy:n toimintaympäristö ja siihen liittyvät haasteet ovat Hakavuorelle tuttuja. Hänellä on joukkoliikenteen, kaluston ja liikennöinnin osalta merkittävää kokemusta aikaisemmalta työuraltaan.