Kaupunkiliikenne on kehittänyt liityntäpyöräpysäköintipalvelua usealla asemalla

Tänä kesänä Kaupunkiliikenne Oy on parantanut pyöräpysäköintipalvelua monilla asemilla.

Pyöriä pysäköitynä Vuosaaren katetussa pyöräparkissa.
Kaupunkilaiset ovat löytäneet Vuosaaren metroaseman liityntäpyöräpysäköintipaikan.

Kannelmäen, Käpylän ja Tapanilan juna-asemien sekä Ruoholahden, Siilitien ja Vuosaaren metroasemien yhteydessä vanhat telineet on uusittu ja pyöräpysäköintipaikkojen määrä on lisätty. Samalla on lisätty opastusta ja kohteiden näkyvyyttä, sekä parannettu pysäköinnin laatua ja turvallisuutta mahdollistamalla runkolukitus ja lisäämällä valaistusta ja katoksia säänsuojaksi. Valtionavustuksilla katetaan osa rakentamiskustannuksista. Käpylän asemalla osa pyöräpysäköinnistä ei ole asiakkaiden käytössä asemaan liittyvien muiden kunnostustöiden takia, mutta telineet tulevat takaisin remontin valmistuttua. Eteläpäässä asemaa on laajat ja osin katetut pysäköintimahdollisuudet. 

“Tehdyillä toimenpiteillä parannetaan pyöräpysäköinnin saavutettavuutta, laatua ja turvallisuutta, mikä nostaa liityntäpyöräpysäköinnin käyttökokemusta merkittävästi. Työtä tehdään myös hiilikädenjäljen lisäämiseksi, esimerkiksi kaikki katokset totutetaan nykyisin viherkattoina. Pyöräliikennettä edistämällä edistämme myös terveyttä ja säästämme ympäristöä ja vähennämme liikenteen päästöjä. Kaupunkiliikenne on omalta osaltaan varmistamassa, että esimerkiksi pyöräpysäköintipaikkojen ja -palveluiden määrä vastaa kysyntää sekä käyttäjien tarpeita. Työ on vaihtelevaa ja onnistumisista tulee hyvä fiilis, kun näkee kättensä jäljen, ” kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n projektipäällikkö Anssi Pietilä.

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittäminen Helsingissä  

Suurin osa helsinkiläisistä asuu muutaman kilometrin säteellä juna- tai metroasemasta. Asemien yhteydessä on tarjolla liityntäpyöräpysäköintipalvelu, johon pyörän voi jättää parkkiin ja jatkaa matkaa kätevästi joukkoliikennettä käyttäen.  Kaupunkiliikenne vastaa sekä autojen että pyörien liityntäpysäköinnin kehittämisestä ja ylläpidosta Helsingissä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Helsingin raideliikenneasemien liityntäpyöräpysäköintipalvelun kehittämiseen on panostettu merkittävästi viime vuosien aikana, ja mm. vuonna 2022 pyörien liityntäpysäköintipalvelua parannettiin Mellunmäen, Puotilan ja Rastilan metroasemilla, sekä Pukinmäen juna-asemalla. Tulevina vuosina tulemme vaiheittain uusimaan ja lisäämään vuosittain runkolukittavien pyörätelineiden määrää asemien yhteydessä, seuraavaksi muun muassa Kontulan, Pitäjänmäen ja Malminkartanon asemilla.   

Liityntäpyöräpysäköintipalvelun kehittämistä ohjaavat Helsingin kaupungin pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa 2020–2025 asetetut tavoitteet sekä sen jälkeen laadittu Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma ja toteutusohjelma 2021–2025 (Helsingin kaupunki ja HKL, 2021). Ohjelmassa on esitetty tavoitteet ja alustava aikataulu raideliikenteen asemien pyöräpysäköinnin kehittämisestä vuosille 2021–2024 sekä laskettu paikkamäärätarve vuodelle 2030.    

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä pyöräilyn osuutta liikkumismuotona 20 % vuoteen 2035 mennessä. Tämän kasvun mahdollistamisessa pyöräilijöille suunnattujen palvelujen rooli on merkittävä.  

Lisätietoa liityntäpysäköinnistä ja pysäköintiin varattujen alueiden sijoittumisesta Helsingissä saat HSL:n sivuilta.

Pyörien liityntäpysäköinnistä voit lukea lisää täältä.