Kaupunginhallitus hyväksyi Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen hankesuunnitelman

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 30. lokakuuta kokouksessaan Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen hankesuunnitelman.

Metro ajaa sillalla.

Länsimäentien metrosillat sijaitsevat Helsingissä metroradan Kontula–Mellunmäki välillä, osittain Mellunmäen asemalla. Siltakokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä sillasta, jotka yhdistyvät siltojen länsipäässä yhtenäiseksi rakenteeksi.

Metrosillat on peruskorjattava, jotta liikennöinti on turvallista ja häiriötöntä tulevaisuudessakin. Siltojen korjaamisella poistetaan rakenteiden heikkenemisen aiheuttamat riskit.

Hankkeen kokonaishinta on enintään 5,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Korjaustöiden ajaksi metroliikenne katkaistaan sillan molemmilla raiteilla. Tarvittavan liikennekatkon pituus on hankesuunnitteluvaiheen tietojen perusteella yli kaksi kuukautta, jonka ajaksi käyttäjille järjestetään korvaava linja-autoyhteys.