HSL tutkii joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä ja kaluston laatua

HSL selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteen palveluihin liikennevälineissä tehtävällä tutkimuksella. Vastauksia käytetään palveluiden parantamiseen.

Tyytyväisyystutkimusta tehdään raitiovaunuissa, metrossa, busseissa ja lähijunissa 14.8.–24.11. Tutkimuksessa kysytään lähes 30 000 matkustajan mielipidettä. Kenttätyöt tekee Taloustutkimus Oy.
HSL käyttää tuloksia joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa sekä kilpailutetun liikenteen laatukannusteiden laskennassa. Tutkimuskauden päättymisen jälkeen tulokset ovat saatavilla HSL:n avoimessa nettitietokannassa https://hsl.louhin.com/asty/.


Kaluston laatututkimus syksyllä 2023


HSL tutkii joukkoliikennekaluston laatua havainnointitutkimuksella. Kaluston laadunvalvonnan tehtävänä on taata siistit, turvalliset ja viihtyisät kulkuvälineet joukkoliikenteen asiakkaille HSL-alueella.
Syksyllä 2023 kaluston laatua havainnoidaan raitio-, metro- bussi-, ja lähijunaliikenteessä 14.8.–17.11. Tutkimuskauden aikana tarkastetaan noin 4 000 bussin ja vaunun kunto.


Taloustutkimus Oy tekee HSL:n toimeksiannosta joukkoliikennekaluston laatututkimuksen kenttätyöt.