HSL hankkii raitioliikenteen myös jatkossa Kaupunkiliikenne Oy:ltä

HSL on valinnut Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tulevan pikaraitiotien 550 sekä kantakaupungin raitiolinjojen liikennöitsijäksi. Uudet liikennöintisopimukset tähtäävät raitioliikenteeseen, joka on kaikissa olosuhteissa luotettavaa ja joka palvelee matkustajia entistä paremmin.

Edessä reiteet, taustalla pikaratikka.

Kaupunkiliikenne Oy liikennöi tulevaa pikaraitotietä 550 ainakin vuoteen 2028 asti. Kaupunkiliikenne Oy liikennöi myös kantakaupungin raitioteitä vuodesta 2025 alkaen ainakin kymmenen vuoden ajan.

Yksityiskohtaiset liikennöintisopimukset HSL ja Kaupunkiliikenne Oy solmivat myöhemmin.

”HSL:n tavoitteena uusissa sopimuksissa on kustannustehokas raitioliikenne, joka toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa”, tulosalueen johtaja Johanna Wallin HSL:stä sanoo. ”Tavoitteenamme on myös kehittää jatkuvasti raitioliikenteen palveluita ja toimintaympäristöä sekä kasvattaa raitioliikenteen matkustajamääriä ja kulkumuoto-osuutta.”

Tärkeä tavoite HSL:lle on myös se, että pikaraitiotien 550 liikenteen aloitus onnistuu. HSL varautuu siihen, että liikenne voisi alkaa syksyn 2023 aikana, jos käyttöönottotestit, koeajot, kuljettajien rekrytointi ja vaunujen hankinta sujuvat suunnitellusti. Tarkemmasta liikenteen käynnistysajankohdasta päätetään myöhemmin. Pikaraitotie 550 kulkee Itäkeskuksen ja Keilaniemen väliä.

”Kaupunkiliikenne Oy on kokenut ja ammattitaitoinen toimija ja meillä on erinomaiset edellytykset päästä yhdessä tavoitteisiimme”, Wallin sanoo.  

”Kiitämme HSL:ää luottamuksesta toimintaamme kohtaan, meille on hienoa päästä yhdessä kehittämään raitioliikennettä edelleen. Allianssimallilla toteutettu pikaraitotie 550 eli Raide-Jokeri -projekti on edennyt erittäin hyvin ja pian olemme valmiita liikenteen käynnistämiseen”, Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori sanoo.

Kantakaupungin kautta ajettavat pikaraitiotielinjat eivät kuulu sopimukseen 

Kaupunkiliikenne Oy vastaa linjojen ajamisen lisäksi myös vaunujen siivouksesta, ajoenergian hankinnasta sekä kantakaupungin raitovaunujen kunnossapidosta.

Pikaraitiotien 550 osalta kalustoa pitää kunnossa vaunujen toimittaja alihankintana. Kaupunkiliikenne Oy omistaa kaluston ja varikot. Yhtiölle kuuluu myös pysäkkien hallinta ja ylläpito.

Nyt solmittavat sopimukset  eivät kata pikaraitotielinjoja, joita mahdollisesti tulevaisuudessa ajetaan kantakaupungin kautta. HSL tekee niiden hoidosta aikanaan omat hankintapäätökset ja -sopimukset. Esimerkiksi Kruunusiltojen raitioliikenne ei kuulu tähän sopimuskokonaisuuteen.