HKL on nyt Kaupunkiliikenne Oy – “Nykyinen raideverkosto tulee kolminkertaistumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana”

Kaupunkiliikenne Oy aloittaa toimintansa 1.2.2022. Yhtiön omistajia ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit. Kaupunkiliikenne Oy jatkaa HKL:n työtä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ylläpitäjänä, kehittäjänä ja tuottajana. Yhtiö vastaa siitä, että metro, raitiovaunut, Suomenlinnan lautta ja kaupunkipyörät pysyvät liikkeessä.

Insinööri hymyilee, metro taustalla.
Kaupunkiliikenne Oy työllistää yli 1200 eri alojen ammattilaista.

– Hallinnoimme Helsingin kaupungin joukkoliikenteen infraa ja vastaamme ratikan, metron ja lautan liikennöinnistä laajasti infran rakentamisesta aina liikennöintiin asti. Yhtiömuodon myötä saimme siivet katsoa eteenpäin seudullisesti ja entistä kokonaisvaltaisemmin. Työn alla on erilaisia suurhankkeita, jotka vaikuttavat koko pääkaupunkiseudun toimivuuteen ja kaupunkikuvaan, Kaupunkiliikenne Oy:n va. toimitusjohtaja Petri Lumijärvi sanoo.

Pääkaupunkiseudun raideliikenteen laajentamisesta on jo pitkälle vietyjä suunnitelmia. Seuraavan kymmenen vuoden aikana raitioliikenne tule kasvamaan jopa kolminkertaiseksi nykyisestä. Yksi yhtiöittämisen tavoitteista onkin pystyä toteuttamaan nämä laajennushankkeet entistä joustavammin ja tuottavammin ja siten mahdollistaa kestävää liikkumista koko seudulla.

– Kaluston, infran ja kuljettavan henkilöstön määrä tulee kasvamaan ennennäkemättömällä tavalla, kun käynnissä ja suunnitteilla olevat hankkeet valmistuvat. Se vaatii meiltä paljon työtä ja notkeutta toimia yhdessä eri toimijoiden kanssa., Lumijärvi toteaa.

Tulevaisuuden kaupunki kehittyy joukkoliikenneinfran ympärille

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkiliikenne Oy:n tehtävä on etsiä ratkaisuja, jotta joukkoliikenneinfran rakentamisesta aiheutuvat päästöt saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisina.

– Rakentamisen hiilidioksidipäästöt on ongelmakohta, mihin haluamme puuttua isosti. Harkitsemme tarkasti mitä rakennetaan ja minkälaisilla materiaaleilla. Hyödynnämme esimerkiksi vihreää betonia ja kierrätämme mahdollisimman paljon olemassa olevia materiaaleja. Työmme on tukea myös asiakkaitamme heidän hiilineutraaliustavoitteissaan, Lumijärvi kertoo.

Uuden liikenneinfran rakentamista on pohdittava koko kaupungin näkökulmasta, ei pelkästään liikenne huomioiden. Tulevaisuuden kaupunki rakentuu ajatuksesta, että kaupunkikokonaisuus toimii saumattomasti yhdessä.

– Joukkoliikenneinfra luo alustan kaupunkien palveluiden kehittämiselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiselle. Haluamme rakentaa metropolia, jossa palveluita yhdistämällä luodaan erilaisia arkea helpottavia ratkaisuja, ja jossa joukkoliikenneinfra luo pohjaa myös muiden palveluiden kehittämiselle. Esimerkiksi kun rakennamme bussipysäkin, voisimmeko tulevaisuudessa pohtia rakentavamme sen katolle kaupungille energiaa tuottavan pienvoimalan, Lumijärvi visioi.