Hermannin rantatien pohjoissuuntainen kaista Redin edustalla avataan 26.6.

Hermannin rantatien pohjoissuuntainen kaista Redin edessä Leonkadun ja Työpajankadun välillä avataan ajoneuvoliikenteelle maanantaina 26.6. Liikenne pohjoiseen kulkee tulevalla ratikkakaistalla kiskojen päällä.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen työmaa Redin edustalla.

Samaan aikaan otetaan käyttöön liikennevalot Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteyksessä.

Pyörä-, kävely- ja bussireitit

Pyöräilyn ja jalankulun reitit säilyvät ennallaan. Opastettu pyöräreitti kulkee Leonkadun kautta Englantilaisaukiolle ja siitä pohjoiseen.

Hermannin rantatien ja Työpajankadun risteyksen eteläpuoleinen suojatie suljetaan SRV:n työalueen laajentumisen takia.

Bussilinja 59 jatkaa nykyisellä poikkeusreitillään.

Työt alueella jatkuvat kaistan avaamisen jälkeen

Hermannin rantatien pohjoissuuntainen kaista Redin edessä suljettiin syyskuussa 2022 raitiotierakentamisen takia. Tänä aikana on rakennettu raitiotierakenteet ja asennettu raitiotiekiskot sekä tehty kiveystöitä. Lisäksi on rakennettu erilaisia perustuksia sekä tehty vesihuolto-, suojaputkitus- ja hajavirtasuojaustöitä.

Vaikka kaista avataankin liikenteelle, jatkuvat työt alueella. Hanke rakentaa vielä ratikkapysäkkiä sekä asentaa ajojohtimet. Lisäksi tehdään pienempiä töitä, kuten kaapelointia, asfaltointia, valaistuksia, liikennevaloja ja ajoratamerkintöjä.

Ajokaista avoinna ratikan koeliikenteeseen asti

Pohjoissuuntainen ajokaista pysyy auki liikenteelle raitiotien koeliikenteeseen asti. Tämänhetkisen tiedon mukaan koeajot ja muut testaukset ajoittuvat vuodelle 2024.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke lyhyesti

Nihti–Kalasatama–Vallilanlaakso–Pasila-välille rakennetaan 4,5 kilometriä uutta raitiotietä, joka yhdistää nykyiset raitiotie-, metro- ja junaverkot toisiinsa. Liikennöinti aloitetaan vuonna 2024. Samalla kehitetään jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, katutilan viihtyisyyttä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.