Helsingin joukkoliikenteelle hyvää palautetta

Helsinki sijoittui kolmanneksi Oliver Wyman Forumin ja Kalifornian yliopiston Urban Mobility Readiness -indeksissä, jossa järjestettiin 60 kaupunkia eri maanosista järjestykseen sen pohjalta, kuinka valmiita ne ovat kohtaamaan tulevaisuuden liikkumisen haasteita.

Raitiovaunu 10 ohittaa toisen raitiovaunun.

Indeksin mukaan Helsingin joukkoliikennejärjestelmän tunnusmerkkejä ovat helppokäyttöisyys, edullisuus sekä monien eri liikennemuotojen yhdistäminen toimivaksi verkostoksi

Indeksissä vertailtiin yhteensä 57:ää muuttujaa, jotka yhdessä määrittävät kaupunkien kykyä kohdata tulevaisuuden liikkumisen haasteet. Vuoden 2022 indeksiin oli ensimmäistä kertaa sisällytetty joukkoliikenteen alaindeksi, jonka keskeisiä mittareita olivat muun muassa työmatkojen nopeus, joukkoliikennepysäkkien tiheys, eri liikennevälineisiin pohjautuvan verkoston vahvuus sekä joukkoliikenteen käyttöaste. Joukkoliikenteen alaindeksissä Helsinki sijoittui viidenneksi, muun muassa Oslon ja Tokion edelle.

Kestävän liikkumisen alaindeksissä Helsinki sijoittui kolmanneksi. Helsinki sai kehuja puhtaasta kaupunkiympäristöstään sekä kävelykelpoisuudestaan ja kävelyn suuresta liikennemuoto-osuudesta.

Lue koko uutinen HSL:n sivuilta.

Vuoden 2022 indeksin raportti on saatavilla Oliver Wyman Forumin verkkosivuilla.

Metromatkustajat tyytyväisimpiä syksyn 2022 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan

Syksyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan tyytyväisimpiä olivat jälleen metromatkustajat, joista 87 prosenttia antoi arvosanan 4 tai 5. Raitiovaunuliikenteessä tyytyväisten osuus oli 86 prosenttia.

Liikennöinnin täsmällisyyteen tyytyväisimpiä olivat raitiovaunujen matkustajat, joista 79 prosenttia antoi täsmällisyydelle arvosanan 4 tai 5. Metromatkustajista täsmällisyyteen tyytyväisiä oli 77 prosenttia. Syksyllä 2021 täsmällisyyteen tyytyväisten osuus oli metrossa jopa 90 prosenttia.

HSL mittaa vuosittain matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin kyselytutkimuksella. Syksyllä 2022 kysely toteutettiin bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä 15.8.–18.11. Kyselyyn osallistui lähes 22 000 matkustajaa.

Lue koko uutinen HSL:n sivuilta.