Suomenlinnan lautta.

Med Sveaborgsfärjan

Såväl sommar- som vintertid kan du ta dig med färja till ön med Sveaborgs fästningar.

Kollektivtrafiken kör även till Sveaborg

Färjetrafiken till Sveaborg är en del av huvudstadsregionens kollektivtrafik, och därmed duger både Helsingfors interna resebiljetter och regiontrafikens biljetter på färjorna. Om du inte har HRT:s biljett måste du köpa en i automaterna på fastlandet, ingen kontant betalning tas emot på färjorna.

Färjan trafikerar alla dagar på året

Färjetrafiken till Sveaborg, inklusive tidtabeller och biljetter, ordnas av Helsingforsregionens trafik HRT och färjorna opereras av Stadstrafik Ab. I praktiken sörjer Stadstrafik Ab:s dotterbolag Sveaborgs Trafik Ab för trafikeringen.

Det finns privata trafikbolag som trafikerar till övriga öar i Helsingfors och rutterna, tidtabellerna och priserna för dessa färjor varierar beroende på bolag.

Man kan åka till Sveaborg från Salutorget alla dagar på året och vardagar även från Skatudden. Avgångskajen ligger vid Salutorget nära Kejsarinnans sten, det vill säga minnesmärket med en tvehövdad örn. På Skatudden ligger avgångskajen vid Skatuddens spets.

Trafiken från Salutorget till huvudkajen på Sveaborg sköts med M/S Suokki, M/S Sveaborg II och M/S Tor. Servicefärjan M/S Ehrensvärd avgår från Skatudden till servicekajen på Sveaborg. Resan till Sveaborg tar cirka en kvart.

Passagerarpaviljongen på Salutorget

Suomenlinnan lautan lipputerminaali, lähikuva.

Passagerarpaviljongen vid Salutorgets terminal blev klar 1952 till OS i Helsingfors. Sedan den blev klar har byggnaden fungerat som väntplats för Sveaborgs färjepassagerare och biljettförsäljningslokal på somrarna.

Passagerarpaviljongen restaurerades sommaren 2020, med hänsyn till byggnadens stil och era. Paviljongens trästomme renoverades, ekbeklädnaden på ytterväggarna, golv och vattentak förnyades och belysningsarmaturerna restaurerades. Fönsterbågarna restaurerades som snickararbete, på så sätt att allt som kunde bevaras restaurerades och de skadade delarna ersattes med ny ek. Ytterdörrarna förnyades i enlighet med originalen och ursprungliga handtag och sparkplåtar användes. Även väntrummets bänk renoverades.