Raitiovaunu Hakaniemessä.

Spårvagnshållplatser och bana

Det finns över 300 spårvagnshållplatser i Helsingfors. Det finns 38 km spårvägslinjer i båda riktningarna.

Hållplatser

Nästan alla hållplatser är upphöjda så att hållplatsen finns på samma nivå som låggolvsvagnarna. Största delen av hållplatserna har väntkurer. Spårvagnshållplatserna förvaltas av Stadstrafik Ab och JCDecaux Finland Oy sörjer för väntkurerna.

Ansvaret för rengöring och vinterunderhåll av spårvagnshållplatserna varierar beroende på hållplatsens läge. Stadstrafik Ab sköter om hållplatser i mitten av körbanan och Helsingfors stadsmiljösektor för hållplatser som gränsar till parkområden och stadens fastigheter. Spårvagnshållplatser som finns vid fastigheter sköts av fastigheterna.

Säkerhetsavståndet från hållplatsens kant är märkt med en vit linje. Den gör även passagerare uppmärksamma på den höga kantstenen.

Använd övergångsstället när du går över banan och från hållplatsen!

Banor

Det finns 38 km spårvägslinjer i båda riktningarna. Spårvagnstrafiken har cirka 30 km helt egna filer i Helsingfors. Det finns sammanlagt 3,5 km gräsbanor som ökar trivseln och binder dammet. Utöver linjebanan finns det också spår i form av reservförbindelser och i depåerna.

Vi upprätthåller spårvägarna och spårvagnshållplatserna samt utför en del av de grundliga reparationerna på dem.

Vi sköter om till exempel installation och underhåll av spårvägslinjernas luftledningar och övrig elteknik längs banorna, vi håller de hållplatser vi ansvarar för i skick och tillverkar de banelement som behövs, till exempel bangaller, växlar och bankrökar.

Spårvägsbanan fogar sig till mångt och mycket. På till exempel Backasgatan kan spårvagnarna smidigt susa fram i sin egen fil, men i innerstaden kör de på trånga gator bland den övriga trafiken. Helsingfors banprofil med sina kurvor och backar är ställvis mycket krävande.