Pikaraitiovaunu Vallilan varikon pihalla.

Spårvagnpark

Snabbspårvagnen ForCity Smart Artic X54

Från sommaren 2021 syntes en ny snabbspårvagn med typnamnet ForCity Smart Artic X54 som provkördes i stadskärnan. Användarerfarenheterna från prototypvagnen utnyttjas vid lösningarna för färdigställandet av den serietillverkade vagnen. Passagerare fick också lära känna den nya snabbspårvagnen.

De första 29 vagnarna som levereras av Škoda Transtech tas i bruk på snabbspårvägslinjen 550, som inleds efter att projektet Spårjokern är klart. Vi har dessutom beställt 23 likadana vagnar för spårvägsförbindelsen Kronbroarnas behov.

Artic

Det största antalet spårvagnar i Helsingfors är Artic-spårvagnar, med totalt 60 vagnar. Två provserievagnar levererades till Helsingfors för testanvändning 2013, och den första serietillverkade vagnen anlände till Helsingfors i januari 2016.

Artic har planerats särskilt för Helsingfors spårvagnsnäts behov och så att den klarar det nordiska klimatet.

Nivelraitiovaunu liikenteessä.

Ledspårvagnar

Det finns sammanlagt 52 inhemska ledspårvagnar tillverkade av Valmet och Strömberg (serierna MLNRV I och MLNRV II).

Underhållsenheten sörjer huvudsakligen själv för det dagliga underhållet och reparationer. Man anlitar också utomstående underleverantörer för att reparera vagnarna. Förutom att underhållas ska vagnarna också förnyas och repareras grundligt; bland annat har man lagt in mellandelar med låggolv i alla ledspårvagnar som trafikeras.