Ilmakuva Vallilan varikosta.

Depåer

Spårvagnarna förvaras och underhålls i depåerna i Forsby och Tölö. I Vallgård görs också större arbeten, till exempel krockreparationer och grundliga reparationer.

Forsby spårvagnsdepå

Forsby är den största spårvagnsdepån. Där underhålls och förvaras två tredjedelar av spårvagnarna, och största delen av spårvagnslinjerna, nämligen 1, 2, 3, 6, 6T, 7, 8 och 9, trafikeras från Forsby. Vid depån finns även utbildningsverksamhet, banelen och banverkstaden.

Tölö spårvagnsdepå

Tölö är den minsta spårvagnsdepån. Den betjänar linjerna 4, 5 och 10. I Tölö underhålls och förvaras cirka en tredjedel av spårvagnarna. Stadstrafik Ab-spårtrafiks röjningsbil HE125 har också jour vid depån. Spåramuseet finns bredvid depån.

Vallgård spårvagnsdepå

Vid depån i Vallgård finns reparationsverkstaden för spårvagnar och banunderhållet. Verkstadsverksamheten fortsätter tills Forsby depå är klar. Den största delen av Stadstrafik Ab:s kontorsanställda arbetar på Vallgård depå.